Pandemihandeln: Pandemin driver digitalisering av vardagsinköpen

Nya arbetsuppgifter. Lagerpersonalen packar för Click & Collect. Foto: Coop.

Obemannade matbutiker, Click-&-Collect med upphämtning på bensinstationer och en app som föreslår vilken sorts mjölk du ska köpa. Detta är exempel på digitala koncept som introducerats i dagligvaruhandeln under pandemin.

Pandemin driver på digitaliseringsprocessen i de stora butikskedjorna. Nya innovativa lösningar för beställning och leverans av varor håller på att skapas. Detta kommer sannolikt att få signifikanta effekter för hur vi handlar våra dagligvaror även då vi i framtiden når ett nytt normalläge med minskad smittspridning.

– E-handelsandelen utgör fortfarande en relativt liten del av den totala omsättningen. I april 2021 var den 7,4 procent, men det är mer än en fördubbling jämfört med före pandemins start, säger Svensk Dagligvaruhandels kommunikationschef Anna Fager Persson. Nya kundgrupper har tillkommit, främst äldre som ju rekommenderades att inte besöka fysiska butiker under pandemins första skede.

Inledningsvis var väntetiderna för hemleverans långa då butikerna hade problem att hantera den oväntade ökningen i efterfrågan, men kapaciteten steg snabbt.

– Fler butiker kan nu erbjuda e-handel och aktörerna har skyndat på utvecklingen av olika typer av lösningar för leverans, säger Anna Fager Persson.

Click&Collect

Genom så kallad Click & Collect gör kunden sin beställning på nätet och får maten hopplockad av personal i butiken. Kunden hämtar sedan varorna från exempelvis särskilda boxar utanför butikerna, eller får varorna utburna till bilen. Enligt Anna Fager Persson har Click & Collect för dagligvaror rullats ut mycket snabbare än planerat på grund av pandemin.

– Denna leveranstyp växer nu fortare än hemleverans, säger hon.

Axfoodkoncernen där bland annat Hemköp och Willy:s ingår har startat ett pilotprojekt där varor levereras via skåp placerade vid bensinstationer i Stockholmsområdet. Axfood provar även ett nytt koncept för att underlätta beställningar, så kallad röststyrd personifierad shopping. Varor rekvireras genom Google Nest Hub, smartskärmen med Google Assistant. Om kunden till exempel säger att hen vill köpa mjölk kommer det upp en bild på den typ av mjölk hen brukar beställa, vilket sparar tid och möjliggör multitasking medan inköpen görs.

Matmoduler

I januari 2021 öppnade Coop den första obemannade ”matmodulen” i Sverige. Den 30 kvadratmeter stora lokalen ligger i Gävle och innehåller ett bassortiment av olika torra, frysta och kylda varor. Genom appen Coop Scan & Pay kan kunden låsa upp butiken, skanna sina varor, betala och checka ut ur byggnaden. Modulbutikerna kan kombineras med boxar där produkter beställda från större Coop-butiker placeras för upphämtning.

App-styrd butik i Sätrahöjden, Gävle. Foto: Coop.

Denna lösning har utvecklats med tanke på glesbygden, men kan även komma att bli av intresse i större städer.

Anna Fager Persson berättar att många fysiska butiker i citykärnor har fått det tufft under coronapandemin.

– Hemarbete har lett till minskat flöde i stadskärnorna där människor vanligtvis handlar take out eller äter på restaurang under lunchen och kompletteringshandlar efter jobbet.

Kanske kommer modulbutiker att ersätta en del av dessa små bemannade butiker i framtiden.

Text: Annika M Svensson

Foto: Coop

Läs mer om dagligvaruhandeln under pandemin

Affärer på Södermalm väntar på lättnader av restriktionerna.

Södermalmsborna skapar högt tryck på Ica-lagret i Jordbro.

Butikens hjältar går till jobbet trots oro för smitta.

Lyckad omställning för Söderhallarna.

Så påverkar corona Södermalmsbornas matinköp.

Nätshopping har ökat bland äldre under pandemin.

Budet kör varorna hem till dig på 15 minuter.

Ica-butiker på landsbygden är vinnarna.

Läs mer