Ny kampanj attackerar bilen

Bilen är ansatt från flera håll. Under oktober påbörjade Naturskyddsföreningen en kampanj för att bryta bilberoendet. Man vill “Skapa förståelse hos allmänheten om att bilnormen är skadlig” – vilket även omfattar elbilar. Målet är att uppmuntra kommuner och lokalkretsar att jobba för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

Med kampanjen som startade 19 oktober vill Naturskyddsföreningen – som har både lokalkretsar och rikskansli – sprida information och kampanjmaterial till sina kretsar. De vill även ligga på kommuner att arbeta för andra transportslag än bilen. Men varför lanserar man den här kampanjen?

– Det är prioriterat i och med att frågan om att byta bilen mot gång- cykel- och kollektivtrafik glöms bort i samhällsdebatten, säger Hedvig Schylander, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen.  

Genom bland annat kampanjmaterial, tävlingar, kommunikation i sociala medier, namninsamlingar och lokala insatser syftar Naturskyddsföreningen till att sätta frågan om minskad biltrafik på agendan. De är inte ensamma i sin ambition om minskad biltrafik. Kampanjlanseringen sker samtidigt som Stockholms stad annonserar ett förbud för fossilbilar i City.  

Varför ser ni att biltrafiken behöver minska? 

– Vi vill skapa förståelse hos allmänheten om att bilnormen är skadlig, för närmiljön och för klimatet, samt för vår egen hälsa. Människor dör av partiklar och ämnen som rivs upp av bilar. Vi behöver en medvetenhet om skadorna, och om slöseriet med städernas mark, säger Hedvig Schylander.  

Hedvig Schylander, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen. Foto: Privat.

Naturskyddsföreningen ser minskat bilåkande och bilparkering som ett sätt att frigöra nya ytor i städerna, och göra plats för lokal handel, uteserveringar, lekplatser och grönytor.  

Många har bytt eller kanske planerar att byta till elbil de närmsta åren, är det verkligen bilen i sig som är problemet – inte utsläppen? 

– Om alla bara byter till elbil så skapar det nya problem, elbilar ger samma vägslitage. Det hanterar inte heller trafikosäkerheten, miljöproblem med metaller i produktionsleden, eller problemet med att barn skjutsas till skolan. Vi är ett av världens mest stillasittande länder.  

Kampanjen pågår till den 19 november. Skribenten har sökt Kungliga Automobilklubben (KAK) för en kommentar.  

Samuel Williams

Bilden från Stockholm är tagen av Igor Schubin.

Läs mer