Lång tid att få rätt hjälp

För Ida som tog det lång tid innan att få rätt hjälp Ida, som idag är 54 år, känner att det tog för lång tid att få hjälp. Även om hon säger att hon har förståelse för att det kan ta tid är det att inte bli lyssnad på som hon återkommer till när vi träffas och pratar om hennes väg till att få hjälp mot sina klimakteriebesvär. Hon tycker att det är bra att man nu ska satsa på att öka kunskapen om klimakteriet och de besvär det kan…

Läs mer

Hormonrädsla skapar onödigt lidande

I en uppföljningsstudie som publicerades i JAMA tidigare i maj i år har man, med drygt 20 års forskningsunderlag och studier, visat att det medföljer få eller inga märkbara förhöjda risker för bröstcancer för de kvinnor, 60 år och yngre, som tar hormonbehandling för besvärande klimakteriesymtom.  Tidigare studier har också slagit fast att risken för hjärt-kärlsjukdom är betydligt lägre än man tidigare trott och att östrogenbehandling snarare kan ge en skyddande effekt på blodkärl om behandling påbörjas i ett tidigt fas av klimakteriet.  Fel åldersgrupp För drygt  20 år sedan, 2002, publicerades en amerikansk…

Läs mer

Patienter före paragrafer

Vems bild av verkligheten har företräde? Journalisten och läkaren Annika Hammer om nödvändigheten av att förstå varandras språk. Under några veckor har jag arbetat med ett reportage om ärendet med den avskedade förlossningsläkaren Karin Pettersson. Bevakat medierapporteringen, bevistat en stödmanifestation, intervjuat kollegor och patienter. Min ambition har varit att skriva reportaget med ett öppet sinne, men det har komplicerats av att jag faktiskt inte förstår Karolinska sjukhusets bevekelsegrunder för att avskeda Pettersson, och att jag inte lyckats hitta någon som kan förklara dem för mig. Alla jag träffat står på…

Läs mer

Ingen mår bra av stressade barnmorskor

Bakom kris- och åtgärdsplaner finns djupgående arbetsmiljöproblem inom den konventionella förlossningsvården i Region Stockholm. Att inte hinna ge den vård som behövs innebär risker för familjerna och för personalen. Det behövs en vårdform där barnmorskor i beredskap stöttar föderskor och avlastar kollegor när behovet är som störst.  – Det tjänar ingenting till att utbilda fler barnmorskor som ändå kommer att välja bort förlossningsvården på grund av den dåliga arbetsmiljön, säger barnmorskan Maria Fogelström.  Kriserna och upproren inom förlossningsvården har varit många i Region Stockholm. En större kris utspelade sig hösten…

Läs mer