Hormonrädsla skapar onödigt lidande

I en uppföljningsstudie som publicerades i JAMA tidigare i maj i år har man, med drygt 20 års forskningsunderlag och studier, visat att det medföljer få eller inga märkbara förhöjda risker för bröstcancer för de kvinnor, 60 år och yngre, som tar hormonbehandling för besvärande klimakteriesymtom. 

Tidigare studier har också slagit fast att risken för hjärt-kärlsjukdom är betydligt lägre än man tidigare trott och att östrogenbehandling snarare kan ge en skyddande effekt på blodkärl om behandling påbörjas i ett tidigt fas av klimakteriet. 

Fel åldersgrupp

För drygt  20 år sedan, 2002, publicerades en amerikansk studie, Women’s Health Initiative, WHI, som slog fast att hormonbehandling inte bara fungerade dåligt mot klimakteriebesvär, utan att det också fanns en stark koppling mellan hormonbehandling och ökad risk för bröstcancer, blodproppar samt en kraftig förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

Så stark var risken för hjärt-kärlsjukdom menade man, att hormonbehandlingen för de kvinnor i studien som inte tog placebo, borde avbrytas omedelbart eftersom man ansåg det oetiskt att fortsätta. 

Både FDA, Food and Drug Administration, i USA och Läkemedelsverket i Sverige, samt andra läkemedelsmyndigheter världen över, avrådde starkt från fortsatt behandling med hormonpreparat och förskrivningen av hormonpreparat gick ner dramatiskt i många länder, så även i Sverige. 

Det var bara ett problem, genomsnittsåldern för kvinnorna som deltog i WHI-studien var 63 år när studien, som omfattade drygt 160 000 kvinnor i åldrarna 50-79 år, inleddes. Alla deltagare var också post-menopaus, alltså hade slutat menstruera minst 12 månader före det att studien inleddes. Nästan alla hade också rapporterat att de hade få eller inga klimakteriebesvär alls.

Hård kritik, men skadan var redan skedd

Redan när studien kom ut kritiserades den hårt och man har senare fastslagit att den höga åldern på kvinnorna i studien gjorde att slutsatserna blev både skeva och felaktiga. 

Idag vet man att hormonet östrogen naturligt skyddar blodkärl mot åderförkalkning. Det därför är viktigt att behandling mot klimakteriebesvär med hormonpreparat inte påbörjas för sent. 

För kvinnor över 65 år, och vars östrogenproduktion redan har minskat kraftigt och där åderförkalkning av kärl redan påbörjat som en naturlig del i åldrandet, kan behandling med hormonpreparat istället öka risken för blodproppar i blodkärlen.

För yngre kvinnor,  55-60 år eller yngre visar studier tvärtom, att hormonbehandling mot klimakterierelaterade besvär som värmevallningar och svettningar – så kallade vasomotoriska besvär –   kan ge en skyddande effekt på blodkärlen och på så sätt också minska risken för hjärt-kärlsjukdom. 

Trögt att vända rädsla och oro

Men trots kritik och nya förbättrade studier har rädslan för hormonbehandling fortsatt. 2010 gjordes en svensk studie som visade att många kvinnor avstod från hormonbehandling på grund av rädsla för biverkningar, trots att de hade mycket besvär.

– Vi såg kvinnor som mådde jättedåligt och som hade kastat sina piller och slutat sin behandling från en dag till en annan, säger barnmorskan Lotta Wiström på barnmorskemottagningen Sinnligt i Knivsta söder om Uppsala. Det var jättesvårt att förklara att studien inte ens gällde till exempel lokalt applicerat östrogen i vagina mot torra och sköra slemhinnor eller hormonplåster eller att det var bättre att ta om man mådde riktigt dåligt av sina besvär. Allt som hade med hormoner att göra var bara jättefarligt.

– Sen hade vi Tord Nanssén (senior professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet) här och pratade om klimakteriet och hormonbehandlingar för en grupp kvinnor och han förklarade att det inte fanns de starka kopplingar mellan bröstcancer och kärlsjukdom och hormonbehandlingar som många av kvinnorna trodde. Det var många som blev ledsna efter det mötet när de förstod att de kanske slängt sina piller och lidit i onödan, säger barnmorskan Lotta Wiström.

”Jag tror man kan säga helt utan att överdriva att få studier som den första WHI-studien – även om vi nu vet att den var felaktig i sitt antagande – har gjort större skada för kvinnors generella hälsa,” säger Peter Attia, endokrinolog och livsstilsforskare med egen klinik med inriktning på hälsosamt åldrande och Logevityg Medicine. 

Nya studier

Nu, i början på maj i år har alltså en uppföljande studie, lite mer än 20 år efter den första, publicerats i vetenskapstidskriften JAMA och som visar att kvinnor under 60 år och som börjar visa tecken på att komma in i klimakteriet, vanligtvis mellan 45–50 år men för vissa redan vid 35–40 år, kan ta hormonbehandling i flera år utan märkbara, eller väldigt få, förhöjda risker för bröstcancer för behandling av besvärande symtom i samband med klimakteriet.

Man slår också fast att fördelarna med att ta hormonpreparat för behandling av vasomotoriska besvär – svettningar, vallningar och hjärtklappning överväger de små ökade riskera för bröstcancer man kan se. 

”Kvinnor i tidig menopaus och med besvärande symtom behöver inte vara rädda för att ta hormonbehandling mot dessa symtom och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal ska inte vara rädda för att förskriva dem”, säger JoAnn E. Manson chefsöverläkare vid enheten för förebyggande medicin vid Brigham and Women’s Hospital och professor vid Harvard university, och studiens huvudförfattare, i en kommentar till studien.

JoAnn Manson chefsöverläkare vid enheten för förebyggande medicin vid Brigham and Women’s Hospital och professor vid Harvard university och huvudförfattare Foto: Rose Lincon/Harvard Staff Photographer

”Man ska komma ihåg att doserna på de hormonpreparat som ges för att behandla klimakterierelaterade besvär är betydligt lägre än både p-piller – även så kallade minipiller – och de naturliga nivåer en kvinna har under fertil ålder,” säger läkaren och journalisten Leana Wen i en artikel i Washington Post.

Anna Johansson Gordon

Läs mer