Lära för livet – kaféprojekt på anpassad skola i Växjö

Under en eftermiddag 12 mars öppnade klass IV4, vid Kungsmadskolans anpassade gymnasium i Växjö, sina dörrar för en kaféeftermiddag. Evenemanget syftade till att visa upp skolans ansats till undervisning, där individualisering står i centrum för att främja varje elevs utveckling och framtid. Isabelle Andris, en 18-årig andraårsstudent, berättar stolt att hon gjort placeringsskyltar och designat klassens logotyp för eventet.

Isabelle Andris var bland de elever som deltog i förberedelserna och välkomnade gästerna.

– Vi vill visa vad vi gör här, säger hon, och delar med sig av sin passion för musik och konst.

Hon berättat att hon har tillbringat många timmar på Bergendahlska Gården, en mötesplats för ungdomar i Växjö, där hon utvecklar sina färdigheter i musik, en viktig del av hennes individuella läroplan.

– Jag gillar att vara i musikrummet och mixa ihop hiphop eller rapmusik.


Isabelle Andris njuter av fikat under café-projektet, som pågått i flera dagar

Projektet reflekterar skolans ambition att anpassa utbildningen efter varje elevs behov och intressen. En annan elev delar med sig av sina erfarenheter av praktisk inlärning vid besök på fordonsprogrammet, såsom däckbyte och bilrekonditionering, vilket förbereder eleven för arbetslivet på ett personligt och meningsfullt sätt.

– Det här är mer än bara en skola, det handlar om att lära för livet, säger Stefan Zelvin, mentor för klass IV4. Han betonar vikten av att ge eleverna verktygen de behöver för att klara sig självständigt efter gymnasietiden, där projekt som kaféet spelar en viktig roll. ”Vi vill ge dem förutsättningar att klara sig utanför skolan. Vi har arbetat med eleverna i detta projekt och deras delaktighet har ju varit förutsättningar för att kaféeftermiddagen ska bli just så här”.


Ett bildspel visade de aktiviteter som Isabelle Andris deltar i på mötesplatsen Bergendahlska Gården i Växjö

Kaféeftermiddagen på Kungsmadskolan är ett exempel på hur anpassad  utbildning kan se ut i praktiken, där eleverna tränar på att lära för livet efter skolan. Med sitt engagemang och sin kreativitet visar klass IV4 vägen framåt för en mer inkluderande och personligt anpassad undervisning.

Vem får gå i anpassade gymnasieskolan?

Ungdomar

  • vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla betygskriterierna som gäller för gymnasieskolan.
  • som har diagnosen intellektuell funktions-nedsättning och genom-gått en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning
  • som har fått en betydande och bestående begåvnings mässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • bosatta i Sverige

källa: skolverket.se

Cecilia Stjernquist

Läs mer