Inneboende eller ute i kylan?

Att hyra lägenhet i Stockholm är närmast en olympisk uppgift för en genomsnittlig student att gå i mål med. Därför hyr fler och fler rum och blir ”inneboenden.” Vilken attityd har unga om att flytta hem till någon annan? 20 tonåringar har besvarat min enkät på frågan. Samtidigt byggs det inte mycket och trender som bostadshotell förvärrar ungas odds på bostadsmarknaden.

Hyresgästföreningen har räknat fram att 26 procent av alla unga vuxna (i åldern 20 – 27 år) bor hemma hos sina föräldrar, ca 250 000 personer. 77 procent av dem som bor hemma är ofrivilligt hemmaboende och vill egentligen bo på annat sätt, dvs ca 192 000 personer. Hyresgästföreningen vill att unga bör prioriteras i bostadskön.  (SvD debatt 30/11 2023)

Att köpa eller hyra bostad i Stockholm har blivit dyrare och mer än vad de flesta ungdomar har råd med. Ett populärt alternativ för unga, speciellt studenter är att hyra ett rum i andra hand. Ofta är det första vägen till ett boende utan föräldrar för de som inte har råd med egen lägenhet.

Detaljerna kan förstås variera mellan olika kontrakt, men ofta hyr man ett sovrum och delar sedan kök och badrum med värden.

15000 Hyresrätter omvandlade till bostadshotell

En försvårande faktor för ungdomar som vill flytta ut från sina föräldrar är det växande inslaget av ”bostadshotell” i storstadsregionerna. Hyresgästföreningen i Stockholm beskriver en explosionsartad utveckling i länet där vi sett minst 15 000 hyresrätter omvandlade till hotellägenheter. Där de nybildade privata bostadsbolagen kan ta ut tiodubbla hyror. Det minskar möjligheterna för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. 

Generellt sett är attityden positiv bland ungdomar till att bli inneboende, men ställer man frågan om de vore beredda att hyra ut ett rum så finns det tveksamheter.

Måns Hagström och Fina Lappalainen som båda är 19 år, och fortfarande bor hemma hos föräldrarna, skulle inte nödvändigtvis vilja hyra ut ett rum i sitt framtida hem. Fina säger: – Att hyra ut kan inskränka på ens privatliv, det finns även möjligheter för den som hyr att missbruka de privilegier som ges när man öppnar sitt hem för dem. 

Å andra sidan har många som hyrt i andra hand blivit både diskriminerade och trakasserade i samband med sitt boende i andra hand. Flera har vittnat om att de blivit bortvalda för att de har ”fel” namn och unga kvinnor har vittnat om oönskade sexuella erbjudanden från sina hyresvärdar. 

”Mindre privatliv, javisst”

Sixten Philipsson och Malte Jansson skulle kunna tänka sig att hyra ut ett rum. Sixten säger: – Mindre privatliv, javisst, men viktigare att alla har tak över sina huvuden.

I en enkät jag gjorde och delade mellan 17-19 åringar svarade de flesta att de skulle kunna tänka sig att hyra ett rum och att själv hyra ut. Men tycker ungdomar om att vara inneboenden eller är det en nödlösning?

Kostnaden att hyra i centrala Stockholm har stigit kraftigt under 2000-talet. För en nybyggd 70km2 lägenhet i centrala Stockholm får du nu betala 15 000 kronor i månaden. I enkäten jag skickade ut angav en av fyra den höga månadskostnaden som huvudorsak till att de skulle kunna tänka sig att hyra ut. Det var den vanligaste av alla anledningar som togs upp 

En undersökning av Hyresrättsföreningen visar hur andelen unga vuxna som bor hos sina föräldrar ofrivilligt har ökat från 15% 1997, till 26 procent idag. Ola Palmgren vice ordförande på hyresrättsföreningen berättar om situationen i en artikel på dagens arena. 

-Den här utvecklingen riskerar ju att bara eskalera och bli ännu värre de kommande åren. Politikerna måste göra något. Annars riskerar vi att få en hel generation som tappar tron på framtiden

Han kritiserar att det byggs för lite i Stockholm och är oroad att läget kommer förvärras. 

-Nu riskeras situationen att förvärras ytterligare då bostadsbyggande stannar upp på grund av det ekonomiska läget.

Hyresgästföreningen delar hans oro och kräver bostadspolitiska reformer. En reformering avbostadsförmedlingarna som ska prioritera behov mer än tid i kösystemet. Ett stärkt bostadsbidrag vilket inte ökat avsevärt på 30 år. Och slutligen förmånliga bygglov för att få igång konstruktionen av nya bostäder. Reformer som inte tagits upp av denna regering.

Alex Grip har ingen plan att flytta ut de närmsta åren.

Alex Grip SSU medlem är besviken på politikernas hantering av krisen ”jag har inget emot att vara inneboende som så men det är symptom av en politik som inte visar hänsyn till ungdomar”

Ungdomar accepterar att vara inneboende när ekonomin får bestämma och att det kan vara lite spännande. Men ingen vill vara permanent inneboende och trots att bostadsmarknaden kanske inte är vad tonåringar funderar mest över är det ändå i det kommande ett av deras viktigaste bekymmer.

Foto och Text: Julian Hultberg Traber

Läs mer