Så vill ungdomsförbunden lösa bostadskrisen

Adonay Kidane, S-studenter och Noa Samenius, Muf.

Bostadsbristen bland unga i Stockholm skapar oro. Utflyttning från Stockholm blir allt vanligare då bostäder för rimliga priser blir svåråtkomliga. Det moderata ungdomsförbundet och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund har skilda politiska meningar om hur bostadskrisen i Stockholm bör hanteras.

Magdalena Andersson anses, enligt det moderata ungdomsförbundet (MUF), driva en ineffektiv politik med sedan länge utdömda bygg och bostadssubventioner som inte löser problemet. MUF hävdar att bostadspolitiken bör innebära en friare bostadsmarknad med ett flexibelt hyressättningssystem som möjliggör fler hyresrätter, skriver MUF i sitt program gällande bostadspolitik.

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) motsätter sig hur MUF tolkar en eventuell lösning gällande bostadsbristen i Stockholm. SSU menar att en marknad som styrs av köpkraft har lett till den bostadsbrist vi befinner oss i idag. Vidare menar SSU att köpkraften är en bidragande faktor till den ökade segregationen i samhället. Staten bör bygga nya gröna hyresrätter med lägre hyror så att fler unga har råd med en bostad, skriver SSU i sitt program gällande bostadspolitik.

Noa Samenius, distriktsordförande för MUF i Stockholm menar att det är ett problem att folk undviker att flytta till Stockholm.

-Ska man få en bostad kräver det att man har mycket ”kötid” i ryggen eller kapital för att kunna investera i en bostad, säger Noa Samenius.

SSU menar att unga ska omfattas av en nationell bostadsgaranti där unga ska erbjudas ett hyreskontrakt 6 månader efter ansökan, något som Noa Samenius motsätter sig.

-Det behövs inte fler statliga lösningar, en nationell bostadsgaranti hade inte fungerat. Vi har en vårdgaranti som inte uppfylls så jag kan inte tänka mig att en bostadsgaranti hade fungerat, säger Noa Samenius.

Enligt MUF finns det flera regleringar som förhindrar och fördröjer byggandeprocesser. Enligt MUF:s hemsida anser de att plan- och bygglovsprocessen gör att politiker går in och petar i hur, när och var bostäder ska byggas.

-Det absolut viktigaste är att avskaffa hyresregleringen, säger Noa Samenius.

Hyresavstalsregleringar i Sverige är regleringar av avtalsfriheten på bostadsmarknaden i Sverige, vilket bland annat innebär att hyresnivån inte får sättas fritt och att hyresgäster har ett lagstadgat besittningsskydd.

-Det finns många fler regleringar som hämmar utökandet av fler bostäder, strandskyddet är ett exempel, det är inte särskilt applicerbart på Stockholmsområdet. Andra regleringar som handikappanpassning för nybyggda lägenheter driver upp hyror och bidrar till att färre lägenheter kan byggas. Självklart ska det finnas handikappanpassade bostäder men de borde möta det behov som finns, säger Noa Samenius.

Noa Samenius, distriktsordförande i Stockholm för det moderata ungdomsförbundet.

Enligt SSU:s hemsida menar ungdomsförbundet att kraven bör skärpas på alla kommuner att planera blandade områden med hyresrätter, bostadsrätter och småhus. SSU:s budskap kring bostadspolitik skiljer sig tydligt mot den fria bostadsmarknad som MUF förespråkar.

Adonay Kidane är tidigare vice förbundsordförande för Socialdemokratiska studenter i Sverige och arbetar nu som läkare på en kirurgavdelning i Växsjö. Kidane är tveksam till hur en fri marknad hade avhjälpt bostadskrisen i Stockholm.

-Idag tackar folk nej till att utbilda sig i Stockholm, folk har inte möjlighet att bo någonstans. Stockholm ses i allmänhet inte som en studentstad men vi har väldigt många studenter och flera universitet men extremt få studentbostäder. Att individer tackar nej till att utbilda sig här gör de tydligt vad bostadskrisen gör mot studenter, säger Adonay Kidane.

Miljonprogrammet som genomfördes under 60- och 70-talet i Stockholmsförorter skulle innebära en miljon nya bostäder. Huruvida planen var lyckad är en vattendelare inom svensk politik.  

-Miljonprogrammet var ett djärvt politiskt mål som fungerade. Idén att staten kan bygga bostäder har man helt släppt. Bostadspolitiken har tagit för många steg tillbaka och överlåtit byggandet till oseriösa byggherrar. Staten ska ta ett steg framåt, borgarna slopade investeringsstödet, stödet hade kunnat bidra till fler bostäder som är prisvärda och rimliga, säger Adonay Kidane.

Adonay Kidane är skeptiskt till marknadshyror och anser att det hade varit problematisk.  

-Staten behöver ta en större roll på grund av hur bostadssituationen ser ut idag. Jag tror inte en marknadslösning är svaret, då blir det en klassfråga. Genom en marknadslösning kommer Stockholm bli en stad enbart för de kapitalstarka, en stad som inte inkluderar alla, säger Adonay Kidane.

Adonay Kidane, läkare och tidigare vice-ordförande för socialdemokratiska studenter i Sverige.

Så här tycker ungdomsförbunden kring marknadshyror:

MUF: Ja! Inför marknadshyror

LUF: Ja! Inför marknadshyror

KDU: Ja! Inför marknadshyror

CUF: Ja! Inför marknadshyror

SSU: Nej! Behåll regleringen

Grön Ungdom: Nej! Behåll regleringen

Ung vänster: Nej! Behåll regleringen

Ungsvenskarna: Nej! Behåll regleringen

Joar Ulrich

Läs mer