Finns lösningen på Stockholms bostadsbrist i Berlin?

Tyskland är ett land av hyresgäster. I resten av Europa äger ca 70 procent av befolkningen sin bostad, medan motsvarande siffra i Tyskland ligger på 46 procent och ännu lägre i städerna. I Berlin bor Toni, 37, som länge letat bostad innan han hittade en lösning.
– Det är superfrustrerande, mest av allt då processen inte är transparent, jag kan inte tänka mig hur det måste vara för någon som exempelvis rasifieras.

Varken Berlin eller Stockholm sticker ut i Europa. Enligt World Economic Forum förvärrades bostadsbristen globalt i och med pandemin. Organisationen ser en risk för att bostadsbristen förstärker och fördjupar sociala problem och ojämlikhet.

– Jag var flexibel i mitt sökande, jag kunde tänka mig att dela boende med flera andra när jag tittade på andrahandsmarknaden. Men det var ganska frustrerande, man är sällan bland de första sökande på de annonser som publiceras online, man får sällan svar. Om jag inte hade känt någon i Berlin så hade jag inte hittat något jag gillar.

Att ansöka om ett första- eller andrahandskontrakt är i Tyskland en mödosam process. Ofta krävs minst en intervju, ett anställningsavtal, ett intyg från tidigare hyresvärd och en kreditvärdering (Schufa).

Hur är det för dina vänner, har de haft samma tur och hittat något?

– Jag vet om flera som kämpat. Den jag hyr in mig hos letade i många månader. En bekant till mig, han är sjuksköterska och kommer från Spanien, lämnade Berlin på grund av hur svårt det var att hitta boende. Han gick från andrahandsrum till ett annat, jag tror det längsta han var på ett ställe var tre månader. Till slut åkte han tillbaka till Spanien eftersom boendesituationen var så triggande för honom.

Tysklands regering söker nya lösningar

I Tyskland råder det liksom i Sverige en stark efterfrågan på bostäder i många städer, men utbudet matchar inte efterfrågan. Under hösten har regeringspartierna samlat landets tyngsta byggherrar för att lägga flera förslag på bordet. Den styrande koalitionen vill införa skattelättnader för hyresvärdar som hyr ut bostäder med rimliga hyror, vilket kan stimulera hyresmarknaden. Dessutom vill man stötta de som väljer att köpa sin bostad genom att göra fler kvalificerade för billiga lån genom den statsägda banken och därmed underlätta bostadsköp. De gröna (Die Grüne) föreslår att Tyskland bygger sig ur bostadskrisen genom att staten går in med 30 miljoner euro till byggsektorn.

Att det saknas tillgängliga bostäder i Stockholm påverkas av flera sammanhängande faktorer, där Länsstyrelsen pekar ut bland annat bristen på billiga hyresrätter, men också minskningen i bostadsbyggandet som en pusselbit som fattas. Enligt Länsstyrelsen var de mest produktiva byggåren 2016-2017 då 40.000 bostäder påbörjades i Stockholmsregionen, och sedan dess har det fluktuerat i en nedåtgående trend. 2023 års bostadsbyggande har fallit till 1990-talets nivåer, runt 4000 påbörjade bostäder – något Länsstyrelsen kallar en kollaps i sin senaste rapport. 

World Economic Forum föreslår en annan typ av lösningar, bland annat förtätning och billiga bostadslån. Det senare verkar inte ha löst situationen i Stockholm, med ökande räntor till följd av den globalt höjda inflationen.

– Jag hade gärna i princip ägt min bostad istället för att hyra av en hyresvärd som ägs av en internationell hedgefond. Lån kanske kan hjälpa en minoritet. Men man borde hitta ett sätt att hjälpa de 80 % av befolkningen som faktiskt hyr idag.

Olika gruppers förutsättningar

Vissa grupper är mer sårbara än andra på bostadsmarknaden. I andra länder har man arbetat med bostadssociala lösningar genom att ha en allmännytta som endast socialt utsatta personer kan söka. I Finland finns ett utbyggt system med så kallade ARA-bostäder, kommunalt ägda och endast sökbara för de som har störst behov, har lägst inkomster och är minst bemedlade.

– Jag är inte rik, men jag har en högre inkomst än genomsnittet. På en lägenhet var jag bland de sista tre sökande, och då behövdes ansökningsbrev, ett Schufa och ditt anställningsavtal. Och så valdes jag ändå inte. Om jag med mitt jobb och min stabila inkomst inte kan få något, hur är det då för en familj eller en person som utsätts för rasism?

Var nyckeln är till en fungerande bostadsmarknad fortsätter vara omtvistad. Så länge ser Toni en nyckel som ännu inte prövats i hans hemland.

– Tydligen har äldre mer levnadsyta än unga i Tyskland. De äldre har ofta gamla kontrakt som är billiga då de haft dem länge. Samtidigt lever unga familjer i små lägenheter där hyrorna är högre. Kanske kunde en politisk åtgärd vara att motivera gamla människor att byta boende med unga barnfamiljer?

Samuel Williams

Läs mer