Stjärnglans sätter ljus på viktiga frågor

Tio procent av Sveriges befolkning tar idag antidepressiva läkemedel. 400 000 äldre i landet känner sig utanför samhället på grund av den fortskridande digitaliseringen. I mitten av maj höll Bygg broar sitt tredje event på Rival i Stockholm, där tongivande personer från olika branscher bidrog med tankar och kunskaper kring ämnet. Artisten och låtskrivaren Danny Saucedo var en av dem.

I salongen sitter nära 400 deltagare och stämningen är på topp. Kvällens moderator hälsar välkommen tillsammans med en av organisationens grundare, Leila Karchaoui. De menar att varje negativ sak som händer oss behöver vägas upp av tre positiva för att vi ska komma tillbaka till utgångsläget igen. Därför måste vi hjälpas åt för att skapa ett mer positivt samhälle, fortsätter de.

Bygg broar

Bakom kvällens evenemang står Bygg broar. De kallar sig en innovationsplattform för nya idéer som kan utveckla samhället. Initiativet drivs förutom Leila av Lilo, som utgörs av Joakim Lindström och Emelie Loman. De tre grundarna, med erfarenhet från olika storföretag, upptäckte att de hade en gemensam dröm om att bättre ta tillvara på de olika resurser som alla människor bär på. De hade uppfattat ett glapp mellan olika generationer och att man inte tar vara på vad de kallar det humana kapitalet. Tillsammans, med input från och i samarbete med andra, vill de vända detta till något som kan hjälpa organisationer och samhället i stort för att uppnå hållbara resultat.

Ambitionen är att skapa en mötesplats för människor med olika förutsättningar, bakgrund och kompetenser, där man kan träffas, nätverka, utbyta erfarenheter, idéer och inspireras att bidra till en mer öppen och inkluderande miljö på arbetsplatser och i samhället generellt. Denna gång samarbetar man med tre andra organisationer – Vägra väggen, Mind och Mentor – till vilka det ekonomiska överskottet från kvällen går.

Framtidens ledarskap

Under kvällen varvas föreläsningar om några av samtidens utmaningar med ett panelsamtal om hur olika generationer bättre skulle kunna samverka. Artisten och låtskrivaren Danny Saucedo är en av de inbjudna att diskutera frågorna.

– Folk leker vuxna, sluta med det. Våga vara lite busig och fräck, är ett av hans förslag till hur man kan riva murar och bygga broar mellan olika generationer. Han får medhåll och flera i panelen fångar upp tråden om vikten av att låta sig inspireras och ledas av lust och nyfikenhet. Vi måste förstå att alla människor är individer, vara nyfikna och möta människor för vilka de är. På samma sätt behöver vi ta vara på varandras kompetenser och hitta sammanhang där alla kan vara med och påverka.

Så vad krävs av framtidens ledare, vad är viktigast för att lyckas leda de olika generationerna? För Danny är svaret enkelt.

– Var ärlig, var dig själv. Det funkar inte att spela en roll om du ska få bra kontakt med en annan person, menar han.

Att våga visa sig sårbar och bjuda på sig själv är andra aspekter som nämns under samtalet. En bra ledare har förmågan att stiga ut ur sitt ego, bygga relationer mellan individer och hjälpa andra att hitta sin egen röst.

Minska glappet

Att utveckla och behärska just sin egen röst och integritet blir allt viktigare i vårt digitaliserade samhälle. Telekomföretaget Telia presenterade under kvällen exempel på hur det digitala utanförskapet kan överbryggas genom att yngre får lära äldre hur man hanterar digitala verktyg, som datorer och smartphones. Man planerar också projekt som vänder sig till barn och föräldrar med invandrarbakgrund, funktionshindrade och hemlösa, där även Danny Saucedo bidrar med sitt engagemang.

Väcka glittret

En annan grupp i samhället som ofta glöms bort är de särbegåvade. Många saknar kontakt med likasinnade och känner sig isolerade från sociala gemenskaper. Brainpool är ett nätverk för särskilt begåvade barn och vuxna, där de kan mötas, stötta och lära av varandra. I nätverket kan de få utlopp för sin nyfikenhet och våga prata med andra som inte känner att de passar in i normen. En av ambitionerna som nämns under kvällens föreläsning är att ”väcka glittret i deras ögon”.

Strålkastarljus hjälper andra

Utanförskap är en av flera frågor som Danny Saucedo vill förebygga. I pausen berättar han för Slussens tidning om hur han kom i kontakt med Bygg broar.

– Leila, som håller i det hela, kom fram till mig när jag stod utanför East på Stureplan. Hon gjorde en snabb presentation av projektet och sa att jag borde vara med. Och det ville jag förstås, säger Danny.

Två dagar senare deltog han i ett frukostmöte med andra brobyggare som tillsammans försökte hitta lösningar till långvarigt engagemang och hållbar förändring.

– Projektet stämmer väl överens med min värdegrund. Jag har lämnat tiden av bekräftelsebehov bakom mig, tycker det är kul att kunna rikta strålkastarljuset på vettiga saker och använda kändisskapet för sånt som kan vara till hjälp för andra, fortsätter han.

Danny har sedan många år engagerat sig i olika evenemang och organisationer som jobbar med välgörenhet och utsatta grupper. För några år sen deltog han i ett projekt för Water Aid i Etiopien, han är aktiv i en ideell organisation för hemlösa, säger sig brinna för miljön och vill att ”alla ska må bra, äta bra och ta hand om planeten”.

Hållbar livsstil

För att brobyggandet ska vara hållbart på sikt behöver vi vara hållbara som individer. Den mentala ohälsan ökar i hela världen, framför allt där den tekniska utvecklingen ligger långt framme. Utmattningsdepression och utbrändhet är i dag några av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Sen de smarta telefonerna gjorde sitt intåg i vardagen har våra levnadsvanor betydligt förändrats. Det enorma informationsflödet är för mycket för en människohjärna att hantera. Den blir snabbt överbelastad och vi behöver bli bättre på att handskas med och kontrollera vårt användande för att inte skador ska uppstå.

Konsekvenserna av psykiska ohälsa är något Danny Saucedo fått möta på nära håll i sin ofta tuffa bransch. Han försöker motivera kollegor till att vara mer självmedvetna så att de inte ska hamna där bland andra Tim Bergling så tragiskt slutade. Han försöker leva i balans och talar sig varm för bland annat meditation.

Samtidigt säger han sig inte vara bekväm med att kallas och betraktas som förebild.
– Jag är bara människa och inte alls perfekt. Det är fint att få inspirera men det kan vara lite skrämmande att andra ser upp till något man kanske egentligen inte är. Jag försöker bara vara mig själv så mycket det går, säger han.

Våga mötas

Att vara sig själv var temat för kvällens sista talare. För att bygga broar behöver vi mötas i verkliga livet, gå utanför boxen och våga se och prata med folk man inte känner, trots att det bryter mot normen. Gilla dig själv först så kommer andra att göra det. Resten löser sig.

FAKTA

Bygg broar: En plattform som vill främja utbytet mellan olika generationer och grupper i samhället.
Nästa evenemang: Måndag 14 oktober på Cirkus i Stockholm, gästas av flera toppchefer, exempelvis Jan Eliasson, känd bland annat som tidigare ordförande i FN:s generalförsamling.
Mer information: www.byggbroar.se

Stina Torén

 

Läs mer