Emma, 27: ”Unga vågar inte vara hemma sjuka”

Över hälften av alla mellan 16 och 24 år har tidsbegränsade anställningar, enligt statistik från LO. En del ser det som ett utmärkt sätt att ta sig in på arbetsmarknaden – andra bekymras över den oro och stress osäkra anställningar skapar.

De hindrar unga från att kunna bli vuxna, säger LO:s ungsekreterare Elsa Alm.

Vårsolen får LO-borgens putsfasad i orange att lysa. Emma, 27, är här på besök från Dalarna för att ta emot ett stipendium tillsammans med andra unga kvinnliga LO-arbetare. Själv är hon vice ordförande i fackklubben på ett stort, svenskt företags lager i Insjön, Dalarna.

Emma, som inte vill ha med sitt efternamn i tidningen, brinner för frågor om arbetsmiljö. Hon har själv sett på nära håll hur kollegor sliter ut sig på jobbet på grund av otrygga anställningar. På lagret handlar det framför allt om unga som plockas in via bemanningsföretag.

– Tyvärr är det många av dem som inte är så schyssta mot arbetarna. De får inte sina scheman i tid och vågar inte vara sjuka. På lagret springer de för att visa framfötterna. De vågar inte säga ifrån om det är för tungt, de vill inte klaga, säger Emma.

Oro för ekonomin

Hon har stöd i statistiken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, har undersökt hur unga trivs i arbetslivet. Rapporten ”Unga med attityd – Arbete och arbetsmarknad” från 2019 visar att unga med behovsanställningar oroar sig för sin ekonomi och bostadssituation lika mycket som unga arbetslösa. De som kallas in till jobbet med kort varsel är oroliga över att inte ha råd med sina löpande utgifter.

Anställningsformen påverkar också den psykiska hälsan. Siffrorna från Mucf visar tydligt att unga med behovs- eller tillfälliga anställningar mår sämre än de med fast jobb.

För företagen kan det finnas fördelar med att ta in unga på mer osäkra kontrakt.

– Arbetsgivaren vill ha folk som är flexibla, då funkar det inte att ha fast anställda, säger Emma.

Men det sker ofta på de ungas bekostnad. Rapporten från Mucf visar att nio av tio unga föredrar jobb med förutsägbara arbetstider. En överväldigande majoritet vill ha fast anställning. Det är till och med fler av de unga än de äldre tillfrågade som tycker att arbetsmiljö och arbetsvillkor är viktigt i valet av jobb.

”Bort med visstidsanställningar”

Det är något som bekymrar LO:s Elsa Alm, 22, som har ansvar för organisationens medlemmar under 30 år och opinionsbildning med unga i fokus. För ett par veckor sedan skapade hon rubriker genom att bjuda in influencern Bianca Ingrosso till LO-borgen på fika för att diskutera arbetsmiljön på Intimissimi, underklädesmärket som Ingrosso är ansiktet utåt för.

Elsa är starkt kritisk till arbetsgivarnas behandling av unga.

– Många är oroliga över otrygga anställningar. Över hälften av alla mellan 16 och 24 har en tidsbegränsad anställning. Det gör att många inte vet när de ska jobba, hur mycket eller vad som händer i framtiden. Många upplever en otrygghet, på jobbet, men också över sin ekonomiska situation, eftersom livet blir väldigt oförutsägbart, säger Elsa Alm.

För att minska ungas otrygghet på arbetsmarknaden föreslår Elsa att man helt ska få bort visstidsanställningarna.

– De hindrar unga från att kunna bli vuxna.

Arbetsgivarna håller koll

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har ingen särskild anställd med fokus på ungdomar i arbetslivet. Men genom Sara Wirfelt, projektledare ungdoms- och skolkommunikation och Johan Olsson som är policyexpert på kompetensförsörjning svarar de via mejl att Svenskt Näringsliv varje år använder sig av Ungdomsbarometerns studie för att få koll på ungas syn på arbetsmarknaden. 

Wirfelt och Olsson betonar också vikten av studie- och yrkesvägledningen i skolan för att hjälpa unga med den första kontakten med arbetslivet. På frågan om vad som skulle behövas för att minska ungas oro svarar de att skolresultaten behöver bli bättre och utbildningarna mer anpassade efter arbetsmarknadens behov. 

Snart lämnar Emma och de andra stipendiaterna Stockholm igen. Jobbet som förtroendevald fortsätter. Till unga som är nya på jobbet, kanske med osäkra anställningar och extra press på sig att arbeta hårt har hon ett medskick.

– Du ska orka ett helt arbetsliv. Så spring inte häcken av dig.

Susanna Kierkegaard

Jätteenkät: Vad är du orolig för?

Läs mer