SL får miljoner i böter för användning av kroppskameror

SL fälls i förvaltningsrätten för att biljettkontrollanter med kroppskameror har spelat in människor. Kamerorna får inte användas för att säkerställa identiteten på resenärer utan giltig biljett, enligt domen. 

Flera av SL:s biljettkontrollanter har de senaste åren utrustats med kroppskameror som spelar in både rörlig bild och ljud. Kamerorna har förinspelning, vilket innebär att även det som hände under en minut innan kameran aktiveras kommer med på inspelningen. SL har haft som rutin att aktivera kamerorna när man har utfärdat kontrollavgift för resenärer som saknar giltig biljett. På det sättet har man kunnat säkerställa identiteten på människor som inte har betalat för sig.

Men systemet har underkänts av Integritetsskyddsmyndigheten, som i juni förra året utfärdade en administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor till SL för brott mot dataskyddsförordningen GDPR. SL överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm, som i slutet av februari meddelade sin dom. I stort går förvaltningsrätten på Integritetsskyddsmyndighetens linje.

– Det är viktigt att noga överväga och bedöma både behovet av att behandla personuppgifter och vilket integritetsintrång det kan innebära när man inför ny teknologi som kroppsburna kameror, säger chefsrådmannen Anna Önell i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten sätter dock ner sanktionsavgiften till 12 miljoner kronor. Enligt domen får SL använda kroppskamerorna. Men de får bara aktiveras i hotfulla situationer och inte rutinmässigt, vilket tidigare var fallet. SL måste också tydligare informera om kamerorna.

På SL välkomnar man att förvaltningsrätten inte gick lika långt som Integritetsskyddsmyndigheten i sin bedömning.

– Det är bra att förvaltningsrätten slagit fast att SL:s användning av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hot och våld är förenligt med dataskyddsförordningen och att 60 sekunders förinspelning är laglig, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL. 

Claes Keisu, pressansvarig på SL. Foto: Gustav Kaiser

SL avser inte att överklaga domen, och bolaget menar att nya rutiner uppfyller de krav som ställs enligt domen.

– Vi har ändrat hur kamerorna som bärs av biljettkontrollanter används. De filmar inte, utan tar stillbilder på personer som vägrar identifiera sig när de beläggs med tilläggsavgift, tillägger Claes Keisu. 

Torbjörn Jäger

Foto överst på sidan: Shutterstock

Läs mer