Pandemihandeln: Lyckad omställning för Söderhallarna

Söderhallarna tornar upp sig vid Medborgarplatsen. De stora öppna glasytorna bjuder in besökarna till saluhallens många passager och gångar. Restriktionerna under pandemin har varit utmanande för detaljhandeln och restaurangbranschen i stort. Men för Söderhallarna, Söders enda saluhall, har det gått bra. Med hemtransporter, pop-up restauranger och nya erbjudanden har verksamheten gått över förväntan det senaste året. 

Söderhallarna är kanske främst förknippat med mat, men här finns även flera butiker och en biograf. Fastigheten ägdes fram till 2017 av Stockholm stad som sålde till Atrium Ljungberg. Att Atrium Ljungberg är en av Stockholm större fastighetsägare har varit en fördel under pandemin. 

– Omsättningen har minskat för några av våra hyresgäster som följd av pandemin, men som stor fastighetsägare har vi kunnat hitta lösningar med reducerad hyra, skriver Jennipher Bergqvist i ett mail, marknadsansvarig på Atrium Ljungberg.

Utöver 26 restauranger och kaféer finns det ett tiotal butiker, alltifrån optiker till apotek och frisör. Söderhallarna har fått anpassa sin verksamhet utifrån de begränsningar som gäller för köpcentrum, det vill säga att varje besökare ska kunna disponera 10 kvadratmeter. Det innebär att det i saluhallen samtidigt kan vistas max 72 besökare. I restaurangerna gäller ett annat regelverk, max 4 kunder per bord och att det ska finnas ett avstånd på 1,5 meter mellan borden. 

– Vi har fått färre besökare, men våra trogna kunder har fortsatt att handla digitalt, fortsätter Jennipher Bergqvist.

Stängda kontor ger färre lunchgäster

De största förändringarna för restauratörerna har varit det minskade antalet lunchgäster beroende på att fler jobbar hemma under pandemin. I kvarteren finns stora kontorsfastigheter som i princip stått tomma under pandemin när fler har jobbat hemifrån. Ovanpå det har Filmstaden, som driver biografen, haft stängt vilket påverkat antalet besökare på kvällar och helger. 

En viktig del av framgången för Söderhallarna under pandemin har varit förmågan att ställa om verksamheten. När restriktionerna började påverka samhället var man snabb med att starta hemleveranser från butiker och restauranger. 

De som före pandemin brukade gå på restaurang några dagar i veckan har istället köpt mat med sig hem. Två restauranger har under perioden valt att säga upp sina avtal, men det var på gång redan före pandemin. I lokalerna har det istället funnits möjlighet att testa olika pop-up koncept. 

Fastigheten ska moderniseras

Söderhallarna byggdes för 30 år sedan vilket gör att det finns ett stort renoveringsbehov, bland annat stambyte. Byggnaderna ska moderniseras och underlätta för besökare att röra sig i byggnaden. Men kontakten med omgivande torg, park och byggnader ska också förbättras genom nya trappor och entréer. Byggnaden kommer dock fortsätta vara anpassad för centrumändamål, dvs handel, restaurang och kultur.   

Söderhallarna ska öppnas upp och bli mer tillgängligt är fastighetsägarens ambition Bild: Atrium Ljungberg

Förslaget har varit ute på samråd och antagits av stadsbyggnadsnämnden. Nästa år, när planen vunnit laga kraft, ska Atrium Ljungberg söka bygglov och påbörja byggnationen. 

Att fastigheten snart ska renoveras har öppnat upp för möjligheten att satsa och testa olika former av pop-up koncept. Under hösten 2020 öppnade japanska Miyakado, Brillo Pizza och Ellis Falafel.  

Pop-up koncepten har varit lyckade och kommer fortsätta. Det är en chans för entreprenörer att testa nya koncept och en möjlighet för fastighetsägaren att utan större risk se vad som fungerar bra på Söderhallarna.

– Vi vill erbjuda besökare både möjligheten att lära nytt och få nya smakupplevelser, kommenterar Mikael Gillerlöv, fastighetschef på Söderhallarna, i ett mail. 

Nu är förhoppningen att vaccinationerna ska leda till att verksamheten kan drivas utan restriktioner efter sommaren.  

Jonas Nygren

Bild: Atrium Ljungberg

Läs mer om dagligvaruhandeln under pandemin

Affärer på Södermalm väntar på lättnader av restriktionerna.

Södermalmsborna skapar högt tryck på Ica-lagret i Jordbro.

Butikens hjältar går till jobbet trots oro för smitta.

Så påverkar corona Södermalmsbornas matinköp.

Pandemin driver digitalisering av vardagsinköpen.

Nätshopping har ökat bland äldre under pandemin.

Budet kör varorna hem till dig på 15 minuter.

Ica-butiker på landsbygden är vinnarna.

Läs mer