Pandemihandeln: Affärer på Södermalm väntar på lättnader av butikernas restriktioner

Affärer och handelsplatser har ända sedan starten av Covid-19 pandemin haft stora restriktioner i sina verksamheter. Fredrik Färm är butikschef på Ica Nära Riddaren på Blekingegatan 1 på Södermalm i Stockholm. Han befarar att de måste ha vakter utanför affären i höst för att begränsa antal personer i affären om inte butiken kan lätta på restriktionerna.Kommer skolungdomarna tillbaka till skolorna som ligger häromkring så är det omöjligt för mig att begränsa antal kunder i affären, säger Fredrik.

 Kommer skolungdomarna tillbaka till skolorna som ligger häromkring så är det omöjligt för mig att begränsa antal kunder i affären, säger Fredrik.

Fredrik Färm är butikschef på ICA Nära Riddaren

Fredrik Färm är butikschef på ICA Nära Riddaren

Regeringen har beslutat om lättnader av restriktioner och begränsningar vad gäller många olika områden från den första juni 2021 men frågan är hur stor skillnad det kommer att göra för affärsverksamheter på Södermalm i Stockholm.

-För vår butik kommer det inte bli några lättnader vad gäller butikens restriktioner förrän tidigast i höst om ens då, säger butikschefen Fredrik.

Fredrik berättar att inte bara hans butik utan många butiker runt omkring resonerar på samma sätt och kommer fortsätta i princip som innan lättnaderna av Folkhälsomyndighetens restriktioner börjar gälla från den 1 juni.

Vara på den säkra sidan

-De flesta verkar vilja vara på den säkra sidan, hellre ”safe than sorry” säger Fredrik.

För ICA:s närbutiker är det Ica centralt som bestämmer vilka restriktioner som ska gälla i de olika butikerna.

-Från centralorganisationen har vi fått mycket stöd och hjälp, annars hade det aldrig gått, berättar Fredrik.

ICA centralt har vad de kallar affärscoacher och kvalitetsrådgivare som styr hur de olika ICA handlarna ska hantera frågor som rör pandemin till exempel vilka restriktioner som butikerna ska ha. Informationen som kommit ut hittills är att det inte kommer att bli aktuellt med några lättnader förrän tidigast efter sommaren.

-Från centralt håll har vi under hela pandemin fått mycket och tydlig information till oss handlare så jag har hela tiden känt mig trygg i att vi har gjort det vi har kunnat för att hålla en god säkerhet för både kunder och personal, säger Fredrik.

För ICA Nära Riddaren har det underlättat att skolorna delvis varit stängda och bedrivit det mesta av undervisningen på distans. I närheten av affären ligger flera grund- och gymnasieskolor. Eleverna har brukat komma i stora gäng och handla i butiken.  

-Blir det inga lättnader i restriktioner angående maxantal i butiken och skolorna hålls öppna som vanligt igen efter sommaren så oroar jag mig för hur det kommer att gå. Då måste jag nog ha vakter utanför affären som släpper in och ut folk, säger Fredrik.

En del förändringar har varit bra för oss

”Sankt Pauls bok och papper” är precis som namnet antyder en hemtrevlig butik som innehåller det mesta man kan förknippa med böcker och papper. Bakom det som kan te sig som ett oorganiserat kaos kan man förstå att det finns en ordning. Personalen har jobbat länge och verkar hitta vad de söker utan att behöva leta. Butiken har legat i samma hörna på Mariatorget sedan den startade för 133 år sedan. Susanne som arbetar i butiken berättar att man gjort en del förändringar sedan pandemin bröt ut.

-Vi har möblerat om för att få öppnare ytor, helt enkelt plockat undan en del prylar som svämmade över och dragit bak hyllor och bord mot väggarna. Tyvärr är det här en affär där böcker och prylar snabbt brer ut sig så vi får se hur länge det håller berättar Susanne.

Sankt Pauls bok och papper

Sankt Pauls Bokhandel

Förutom ommöbleringen har man också satt upp plexiglas framför kassan, placerat ut handsprit här och där samt begränsat antal besökare till max fyra åt gången.

-Vi har inte funderat på något speciellt sätt att öppna upp utan vi kommer nog fortsätta ungefär som nu. Vi trivs med ommöbleringen och vi brukade sällan ha fler än fyra kunder i butiken innan pandemin heller, berättar Susanne.

Mest riskgrupper som handlar på Team Olmed

På kort promenadavstånd från såväl ICA nära Riddaren som Sankt Pauls bok och papper på Nytorget ligger en av Team Olmeds fyra Stockholmsbutiker. Här arbetar butiksansvarig Stefan i butiken tillsammans med ortopedingenjörer och fysioterapeuter som är specialiserade på ortopediska produkter såsom knäortoser och olika skoinlägg. Något som gör butiken speciell när det kommer till Corona och restriktioner är att en stor del av butikens kunder hör till någon av riskgrupperna. I riskgrupperna har nu alla som bor i region Stockholm erbjudits vaccin, något som de flesta hoppat på. Även hos Team Olmed fattas beslut om restriktioner centralt även om nivån på restriktioner kan skilja sig åt mellan butikerna. En butik som ligger på ett sjukhus måste till exempel följa sjukvårdens regelverk.

-Man kan tycka att vi med kunder där flertalet har fått båda sina covidsprutor skulle kunna lätta på våra restriktioner den första juni men så är inte fallet, berättar Stefan.

De har inte fått några indikationer från centralt håll om att lätta på några restriktioner förrän möjligtvis efter sommaren.

Cecilia Boestad,
foto privat

Läs mer om dagligvaruhandeln under pandemin

Södermalmsborna skapar högt tryck på Ica-lagret i Jordbro.

Butikens hjältar går till jobbet trots oro för smitta.

Lyckad omställning för Söderhallarna.

Så påverkar corona Södermalmsbornas matinköp.

Pandemin driver digitalisering av vardagsinköpen.

Nätshopping har ökat bland äldre under pandemin.

Budet kör varorna hem till dig på 15 minuter.

Ica-butiker på landsbygden är vinnarna.

Läs mer