Feminism är ett verktyg för fred

– Kvinnor måste lära sig vilka rättigheter de har, det är det absolut viktigaste för att långsiktigt uppnå fred, säger Mehri Afsahi.

På bordet i vardagsrummet står kaffeservisen prydligt uppdukad och från köket doftar det nybryggda kaffet. Mehri Afsahi börjar genast att berätta om sitt brinnande engagemang för jämställdhet vilket har tagit henne runt i världen och resulterat i många intressanta möten.

Kvinnor måste lära sig vilka rättigheter de har, det är det absolut viktigaste för att långsiktigt uppnå fred, säger Mehri Afsahi.

87-åriga Mehri Afsahi är sedan 1960 bosatt i Uppsala, dit hon flyttade från Teheran tillsammans med sin familj. De två barnen, en dotter och en son har idag egna familjer och själv är hon änka. När familjen kom till Sverige från Iran var det i en tid när invandrare sågs med nyfikna ögon. Som i så många sammanhang, då som nu, var det barnen som inledningsvis tog initiativ och byggde broar mellan kulturerna.

– Jag minns att grannarna först tvekade när jag och min man bjöd hem dem på middag i vår lägenhet. Men efter att våra barn hade gästat deras hem så vågade även de vuxna komma till oss. De förundrades då över att jag som inte var uppväxt i Sverige kunde koka kaffe, säger Mehri Afsahi med en vänligt leende.

Mehri Afsahi växte upp i en familj i Iran där jämställdhet hyllades. Föräldrarna var djupt Bahá-i troende. Jämställdhet mellan könen är en av de viktigaste principerna inom religionen. Engagemanget är helt naturligt och en viktig del av henne som människa.

Samtidigt som Mehri Afsahi serverar det väldoftande kaffet och bjuder på en kaka beskriver hon uppväxten i Teheran, en tid då universiteten var fulla med kvinnliga studenter och man fick klä sig som man ville.

Stöd av drottningen

Hemma i Iran grundlades det ideella engagemanget. Mehri Afsahi startade en ideell förening för att utbilda kvinnor i sina rättigheter och lyckades till och med att få stöd av landets drottning vid den tiden.

– Demokrati, precis som jämställdhetsarbetet, är en pågående mognadsprocess. Det positiva är att världen nu håller på att vänja sig vid att kvinnor och män har samma värde och rättigheter. Det krävs dock fortsatt hårt arbete men vi kommer att nå dit förklarar hon allvarligt och sätter sig samtidigt till rätta på stolen i vardagsrummet, vars väggarna pryds med tavlor föreställande motiv från världens olika hörn.

Redan som barn inspirerades hon av Bahá-i religionen som kortfattat kan beskrivas som en monoteistisk minoritets religion med rötter i Persien där det övergripande målet är mänsklig enighet och slutmålet en övergripande världsregering.

– I framtiden hoppas vi inom Bahá-i samfundet att mänskligheten har ett gemensamt språk och att rättvisa, välfärd, utbildning tillsammans med andlighet är hörnpelare i tillvaron. I en tid då vi alla på planeten är samarbetande medborgare, i motsats till dagens motsättningar runt om i världen. Jag tror att FN har inspirerats av Bahá-i religionen när de skrev sina principer för FN-stadgan, säger Mehri Afsahi eftertänksamt.

Hennes CV är omfattande, både när det gäller utbildning och yrkeserfarenhet men framförallt det ideella engagemanget. En filosofie kandidatexamen från Uppsala universitet ledde till en karriär inom Socialförvaltningen. Under dryga tio år pendlade hon dagligen till Stockholm och tjänsten som områdeschef för vård och omsorg. Pendlingen innebar ofta långa arbetsdagar samtidigt som det ideella engagemanget alltmer växte i omfattning.

På Mehri Afsahi´s CV kan man vidare läsa om studier i freds- och konfliktforskning samt flera utbildningar från Geneve i hur FN-systemet är uppbyggt och fungerar. 

– Jag har insett att ju mer man engagerar sig, desto större blir nätverket och möjligheterna att vara med och göra skillnad, poängterar Mehri Afsahi och bläddrar samtidigt i det ena efter det andra innehållsrika programmet till olika konferenser om kvinnors rättigheter och internationellt jämställdhetsarbete.

Katastrof stanna i Iran

Mot slutet av den yrkesaktiva karriären kom arbetet närmare hemmet i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Vid pensioneringen lämnade hon en tjänst som områdeschef för hemtjänsten i kommunen.

Mehri Afsahi har som sagt många upplevelser och inspirerande möten att berätta om. En samling med inbjudningar och fotografier på vilka hon flankeras av kända och högt uppsatta personer runt om i världen ligger på vardagsrumsbordet. Det finns så mycket att berätta att kaffet nästan hinner kallna innan hon lyfter koppen till munnen. På frågan hur hennes liv skulle ha gestaltat sig om hon hade stannat kvar i Iran svarar Mehri Afsahi att det inte hade fungerat utan medfört en katastrof och ställer samtidigt ner kaffekoppen på bordet.

– Bahá-i troende har det svårt i Iran. Flera anhängare avtjänar idag långa fängelsestraff på grund av sin tro, trots att Bahá-i samfundet är medlem i FN såsom en icke-statlig organisation.

Mehri Afsahi´s tillvaro som pensionär har inte inneburit att tempot har minskat, tvärtom. Engagemanget för kvinnors rättigheter har medfört ett antal uppdrag inom en rad olika FN-förbund och kvinnoorganisationer, ett arbete som har tagit henne runt om i hela världen, från Washington D C, till Afrika till Kina och tillbaka igen.

Upplevelsen i Sudan där hon för mer än tio år sedan undervisade kvinnor i ledarskap och konfliktlösning är ett speciellt minne

– Kvinnor måste lära sig vilka rättigheter de har, men även männen behöver utbildas. En av de grundläggande faktorerna var, och fortsatt är, att skapa insikt hos männen att det inte är deras rättighet att slå sina fruar eller att hålla dem instängda, poängterar Mehri Afsahi med eftertryck.

Det ideella engagemanget under åren har skapat ett omfattande internationellt nätverk. Utbildningarna och konferenserna syftade till att deltagarna i sin tur skulle starta studiecirklar för kvinnor i sina hemstäder och byar. På agendan stod arbetet med att stärka kvinnors kunskaper, dels om sin egen position men samtidigt ge en omvärldsorientering om kvinnors situation i världen.

– Tidigare har jag varit en flitig resenär hos flygbolagen men det senast halvåret har resandet ersatts av digitala möten som en följd av Corona pandemin. Det digitala mötet är inte samma sak som att mötas fysiskt då man på ett helt annat sätt kan se och läsa av människor, men det fungerar under rådande omständigheter, berättar Mehri Afsahi samtidigt som hon bjuder på clementiner och nötter.

Enligt Mehri Afsahi är jämlikhet mellan könen en andlig och moralisk norm, grundläggande för enandet av mänskligheten. Utan egenskaperna, talangerna och förmågorna hos både kvinnor och män är jordens fulla ekonomiska och sociala utveckling inte möjlig.

– Jag har haft många framgångar i mitt liv, det har även kantats av svårigheter och utmaningar som för alla människor men det är en annan historia. Min högsta önskan är nu att få fortsätta att arbeta med dessa frågor för jag ser att det ger resultat, det blir bättre och bättre. Så länge jag har hälsan och energin vill jag fortsätta att engagera mig. Det skulle vara tråkigt att plötsligt sluta för det här är ju mitt liv, avslutar Mehri Afsahi samtidigt som hon öppnar dörren och tackar så mycket för besöket.

Text och foto: Anders Blomkvist

Läs mer