Skarpnäcks församling flyttar utomhus

Gudstjänsterna flyttar ut på kyrkbacken, precis som måltidsservicen till behövande. Svenska kyrkan i Skarpnäcks församling gör stora anpassningar under pandemin.
– Många behöver oss extra mycket just nu. Det gäller att vi är flexibla för att både hjälpa och skydda, säger kyrkoherde Maria Berg.

Från Allhelgonahelgen genomförs gudstjänsterna utomhus i Skarpnäcks församling. Till den första gudstjänsten i det fria kom det tiotalet deltagare. Under kyrkoherdens ledning samlades de på kyrkbacken utanför Markuskyrkan i Björkhagen.
– Vi stod i ring och turades om att dela vad vi känner oro över just nu. Det var en fin stund. Någon uttryckte det som många kanske känner: ”jag orkar inte mer nu”, berättar Maria.

När Folkhälsomyndigheten nyligen gick ut med skärpta allmänna råd i Stockholm, alldeles före Allhelgonahelgen, valde ledningen i Skarpnäcks församling att pausa det mesta av verksamheten i några dagar.
– Vi tittade på de nya skärpta råden och beslöt att vi fram till den 19:e november inte ska samla vuxna inomhus. Men barn och ungdomsverksamheterna fortsätter. Sedan får vi se hur allt utvecklar sig, säger Maria.

Maria Berg är kyrkoherde i Skarpnäcks församling.
Foto: Svenska kyrkan

– Minnesgudstjänsten i Markuskyrkan på Alla helgons dag ställde vi om och sände på vår YouTube-kanal.
Musiken – Mozarts Requiem – med solistsångare, kör och orkester filmades och spelade in på förhand. Musiken var tänkt att visas på flera skärmar inne i kyrkan vid flera olika klockslag under dagen tillsammans med en kort andakt – allt för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta utan trängsel.
– Med musiken förinspelad var det enkelt att göra om det hela till en streamad gudstjänst med enbart prästen i kyrkan, säger Maria.

Körsången viktig för många
Anne Högberg är kantor och ansvarar bland annat för körverksamheten för de yngre barnen.
– Körsången är viktig för mångas välbefinnande. Intresset har ökat sen i våras.
I runda tal deltar 250 sångare i församlingens alla barn-, ungdoms- och vuxenkörer. När pandemin kom till Stockholm sattes alla körer på vänt. I början av hösten kunde körsången åter börja ljuda men då med två meters avstånd mellan sångarna.

– Vi delade in de yngre barnen i två grupper för att kunna hålla avstånd. Stolarna står långt ifrån varandra. De allra yngsta hamnar i och för sig mer ofta på golvet än på stolarna, småskrattar Anne med värme.
– Men det har gått bra, barn är anpassningsbara och förstår.
Nu ställs kören för de allra yngsta tillfälligt in eftersom de gärna har föräldrar med sig på repetitionerna, något som inte är möjligt just nu. För de äldre barnen fortsätter det som vanligt.

Församlingens seniorkör öppnade höstterminen med en ovanlig kombination: umgänge, motion och sång. Körledare Eva Karpe mötte upp sångarna utomhus och så sjöngs och promenerades det – samtidigt.  En diakon följde med och kunde fånga upp eventuella behov av att prata.

Diakonerna kan vara enda kontakten
– Jag ska strax hoppa in i bilen och ringa upp en av personerna på min lista, säger Pia Petersen med energi i rösten.
Som diakon arbetar Pia med kyrkans sociala arbete, med att ge stöd genom bland annat samtal.

– Människor som är utsatta i normalfallet är ofta extra utsatta under pandemin. Det kan vara äldre personer eller de som lider av psykisk ohälsa och även andra, så klart. För en del är vi diakoner och präster den enda människan som man har kontakt med när många dagverksamheter har stängt.

Nu har diakonerna övergått till att erbjuda kontakt och samtal via telefon. När det nya coronaviruset började spridas gjorde diakongruppen upp ringlistor med nummer till dem som var och en skulle hålla kontakt med. De ordnande ett ersättarsystem om någon av diakonerna skulle bli sjuk.
– Vi har ju tystnadsplikt och för inga journaler eller så. Därför behövde vi rusta oss organisatoriskt så att ingen av dem som vi brukar prata med faller mellan stolarna.

Samtalen kan handla om att hantera oro eller sorg eller andra själsliga frågor.
– Behovet av vardagligt småprat har ökat, sådant som man annars kanske skulle ha haft med en väninna.

Begravningar på distans
Dop, vigslar och begravningar är förstås viktiga ceremonier i församlingen.  Efter en mer normal situation under sommaren märks nu att dop och bröllop skjuts upp. Begravningar genomförs, men det har blivit allt vanligare att deltagare finns med på distans via mobiler och datorer.
– Som präster är vi väldigt vana att bli filmade – vi finns på video i många hem från dop och vigslar. Som regel fungerar det bra också vid begravningar, men det händer att enskilda präster säger nej till att just begravningar streamas, säger Maria Berg.

Maria har varit präst i mer än 30 år och som kyrkoherde leder hon församlingen med drygt 40 anställda.
– Vi vill självfallet inte bidra till smittspridning och vi vill vara en bra arbetsgivare. Alla som har möjlighet kan arbeta hemifrån. Vi ser till att vi har kontakt med alla medarbetare varje dag. Ingen ska behöva vara ensam.

Bagarmossens kyrka är Sverige minsta kyrka.

Församlingen erbjuder också kostnadsfria måltider till behövande. På senare tid har fler sökt sig till kyrkan för att mätta hungern, kanske för att andra verksamheter har stängt.
– Nu delar vi ut matlådor och färdigpackade smörgåsar utomhus, oavsett väder och vind, med den skyddsutrustning som behövs för att inte sprida viruset, säger Jenny Asklund, fastighets- och servicechef.

Fokus på det viktiga
Flera i personalen vittnar om att de är stolta. De är glada över möjligheten att få fokusera på det som är viktigt, på det som församlingsborna behöver just nu.
– Vi har alla blivit väldigt lösningsfokuserade under coronapandemin. Hur kan vi göra på annorlunda sätt för att det ska bli bra ändå? säger kantorn Anne Högberg.
Samtidigt är det inte utan svårigheter. Jenny Asklund sammanfattar.
– Det är en utmaning att inte veta hur länge pandemin håller på. Skulle det inte vända nu?

Klas Hyllander

Skarpnäcks församling ligger i Stockholms sydöstra förorter, från Blåsut i norr (nära Globen) till en bit söder om Skarpnäck, längst ut på tunnelbanans gröna linje nummer 17. Församlingen har tre lokaler: Markuskyrkan i Björkhagen, Bagarmossens kyrka och Markusplatsen i Skarpnäck. Bagarmossens kyrka är Sveriges minsta kyrka och invigdes 2001. Församlingen hade 21 567 medlemmar vid senaste årsskiftet, cirka 45 % av invånarantalet.

Läs mer