Operation Giftfri förskola har gett resultat

Förskolebarn

Halterna av farliga kemikalier i förskolor har minskat och nya material är i de flesta fall fria från de farligaste kemikalierna visar en utvärdering som gjorts av Stockholms Stad i samarbete med Karolinska Institutet. Det råder dock fortfarande osäkerheter om vad som är en ”säker” kemisk miljö för barn och därför ska de utsättas så lite som möjligt.

Operation Giftfri Förskola startades av Naturskyddsföreningen 2013. Målet med projektet var att barn inte ska utsättas för farliga kemikalier i förskolan. Therese Jacobson, chef för miljögifter på Naturskyddsföreningen ser det som en framgång:

– Vi är såklart mycket nöjda med projektet och ser det som ett gott exempel på vad man kan få till när man arbetar tillsammans inom forskning, ideella organisationer och myndigheter, säger hon.

Projektet inleddes med en inventering av 129 förskoleavdelningar i 41 svenska kommuner för att ta reda på vilka material, kemikalier och produkter som används. Material som är kända för att läcka skadliga kemikalier visade sig vara vanliga på många förskolor.

Konceptet spreds snabbt

Sedan starten har Operation Giftfri Förskola spridit sig och idag jobbar 75 procent av landets kommunala förskolor, och många privata, med konceptet.

Eva Sifversson är chef på Pysslingen som driver flera förskolor på Södermalm, blir först lite förvånad över frågor om Giftfri Förskola. Hon berättar att kemikaliearbetet numera är väl inarbetat i förskolans rutiner:

–Vi började direkt med att byta ut gamla leksaker, mjuk plast och farliga städkemikalier. Sedan utvecklade vi egna checklistor. De bygger på Naturskyddsföreningens och Stockholms Stads riktlinjer och miljömärkning som Svanen, berättar hon, arbetet med detta är nu helt integrerat i vår verksamhet.

På Krukmakarens Förskola vid Tantolunden är Jenny Wennblom biträdande rektor. Hon bekräftar den bilden.

–Upphandlingsmyndigheten har tagit fram särskilda krav för Giftfri Förskola. Vi köper det mesta från ”Lek och Lär” och de har tagit fram en märkning som bygger på dessa krav, så vi använder märkningen när vi gör inköp av till exempel leksaker.  De hjälper oss att välja giftfria alternativ. För möbler och städning använder vi Svanen-märkningen.

Finns inget giftfritt

Utvärderingen visade också att förskolornas byggnadsår har betydelse. Halterna av vissa strängt reglerade kemikalier (mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel) var högre i äldre förskolor medan halterna av kemikalier som ersätter de förbjudna var högre i nyare förskolor.

Eva Sifversson på Pysslingen:

 – Det finns inga helt Giftfria förskolor. Vi måste se det som en process att ha så bra miljö som möjligt och jobba med kontinuerliga förbättringar.

Karolinska institutet påpekar också att det finns osäkerheter om vad som är en ”säker” kemisk miljö för barn, och att barns exponering för farliga kemikalier därför alltid bör hållas så låg som möjligt.

Ringar på vattnet

Som ett led i att bredda frågan har Kemikalieinspektionen har startat ett kommunnätverk: ”Giftfri vardag”. Nätverket är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Idag är 400 personer från mer än 100 kommuner med i nätverket.

–Vi ser nu att flera myndigheter, de större städerna samt andra aktörer drar det här vidare. Glädjande nog så har det här spritt sig till andra länder nu också, Norge är till exempel i full gång sedan något år tillbaka med att göra liknande projekt, berättar Therese Jacobsson.

Text och foto: Christina Rudén

Läs mer