Stadsmuseet hade hoppats på fler besökare

Stockholm Stadsmuseum

Stockholm stadsmuseum hade hoppats på fler besökare efter nyöppningen i april. Men antalet besökare har blivit en besvikelse.

-Vi har inte lyckats få Google ändra informationen om att vi inte längre har permanent stängt och den restaurang som skulle öppna samtidigt har inte öppnat ännu, säger Sara Claesson, chef för Stadsmuseet.

Den 27 april i år nyöppnade Stockholm Stadsmuseum med en 24 timmars fest. Målsättningen med renoveringen var delvis att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet för besökaren, men också att förbli en central mötesplats i Stockholm.

De två första månaderna efter öppnandet noterade Stadsmuseet en markant ökning av antalet besökare. Därefter har det normaliserats.

Att arbetet med nya Slussen skulle vara något som påverkar besöksantalet tror inte Sara Claesson.
-Men det är såklart svårt att veta, fortsätter hon.

Budget för själva renoveringen var cirka 160 miljoner kronor med den nya utställningen om Stockholm medräknat samt för inredning. Allt som allt tog renoveringen 4 år.

Fotograf: Mattias Ek

Karin Berg

Läs mer