Slussen – stockholmarnas nya guldiga vardagsrum

Stockholm ska snart få en Guldbro. Den kommer att vara navet i Nya Slussen. En plats där det dagligen passerar cirka 640 000 personer. En ny bro i guld som ska binda samman Södermalm och Gamla Stan.

Nya Slussen ska möta stadens och stockholmarnas behov de kommande 100 åren och byggs om för att vara en effektiv knutpunkt, en mötesplats och för att säkra dricksvattnet för 2 miljoner människor.

-Vi behöver fler vardagsrum i staden där vi kan mötas, träffas, vara och ha event, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig på Projekt Slussen. Man ska kunna vistas där dygnets alla timmar. Det kommer att finnas lokaler för caféer restauranger och nattklubb.

En viktig komponent i Nya Slussen och i stadens nya vardagsrum är en ny bro som för att smälta in med husfasaderna på både Södermalm och i Gamla stan ska få en guldaktig färg – Guldbron.

Fördubbling av cyklister och gångtrafikanter

-Man ville ha en lätt och nätt bro. Den nya bron kommer att vara en stålbro och den guldiga färgen ska ta upp reflektionerna från vattnet. Bron är byggd för att klara en kapacitet av 30 000 bilister om dagen, även om Slussen ska verka för att inte fler än 20 000 bilister ska passera per dag. Cyklister och gångtrafikanter ska få mer plats än idag. Man ser en fördubbling av båda redan 2030.

Eva fortsätter:

-För att möte framtidens behov är bron konstruerad för att vara en flexibel lösning. Den är förberedd för att man ska kunna ha Spårvagn. Växer sig ett trafikslag större kan man måla om och ge mer plats än åt ett annat trafikslag. Slussen ska ge förutsättningar för en effektiv resa. Den ska fungera effektivt för såväl kollektivtrafik, gångtrafikanter som för cyklister.

Bron kommer till Stockholm i februari

Bron är tillverkad i Kina och kommer inom kort att börja sin resa mot Stockholm. Den kommer att fraktas sjövägen i ett stycke. Transporten väntas ta cirka 8-10 veckor och vara på plats i Stockholm under februari 2020. En särskild teknik kommer användas för att få loss den 3700 ton tunga bron från lastfartyget. Man sänker fartyget och bron flyter på pråmar medan fartyget flyttas och reses igen.

-Den är grundmålad i en gulaktig nyans i Kina och kommer att slutmålas i Stockholm.  Om det sker innan eller efter att den är monterad på plats är i dagsläget inte klart. Det beror på när den kommer på plats säger Maria Lindström, Kommunikatör på Skanska som är ansvarig entreprenör för bron.

Invigning 23 augusti

Sedan 1964 har det funnit en sluss som knyter ihop Gamla Stan och Södermalm. Den har renoverats fyra gånger tidigare. Första gångerna med utgångspunkt i sjöfartens behov. Inför fjärde ombyggnaden hade Slussens betydelse för sjöfarten minskat då Hammarbyslussen byggts och man byggde därför om utifrån bilisternas behov.

Planen är att bron ska invigas söndagen den 23 augusti och öppnas för trafik ett dygn senare.  En plan som enligt Maria Lindström fortfarande gäller.

Läs mer