Många ukrainska flyktingar söker sig till Stockholmsregionen

Stockholmsregionen har tagit emot oproportionerligt många flyktingar från Ukraina, visar vår kartläggning. En ny lag ska göra det möjligt att anvisa kommuner att ta emot flyktingar.

– Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och med en jämn fördel­ning över hela landet, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har hittills 34 000 ukrainska flyktingar sökt skydd i Sverige, enligt uppgifter från Migrationsverket. Fördelningen av flyktingar mellan olika kommuner och län i landet är ojämnt fördelad, visar vår kartläggning. Stockholms län har tagit emot näst flest ukrainska flyktingar i hela landet, i förhållande till folkmängd. Andelen flyktingar från Ukraina här är nästan tre gånger så stor som i Jönköpings län, som har det lägsta mottagandet i landet. Även mellan kommuner i Stockholms län är mottagandet ojämnt fördelat.

Klicka på diagrammen för full storlek

Vill jämna ut mottagandet

Migrationsverket ser problem med ett för koncentrerat flyktingmottagande till vissa kommuner. Därför arbetar man för att jämna ut mottagandet.

– Under flyktingmottagandet 2015-2016 blev ett antal små kommuner hårt belastade och fick ta emot oproportionerligt många asylsökande. För att undvika det har Migrationsverket under våren arbetat för att få en lösning som möjliggör en jämnare fördelning av skyddsbehövande från Ukraina mellan kommunerna, säger Karin Andrén, presskommunikatör på Migrationsverket.

Samtidigt har Migrationsverket i dagsläget begränsade befogenheter att anvisa kommuner att ta emot flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd. En ny lag, som väntas träda i kraft den 1 juli i år, ska ge Migrationsverket utökade befogenheter. 

– Syftet med den nya lagstiftningen, och de fördelningstal som presenterats, är just att fördela mottagandet jämnare över landet och ge kommunerna bättre förutsättningar att förbereda mottagandet, till exempel när det gäller att planera för skola och sjukvård, säger Karin Andrén.

Kommuner ska kunna bli skyldiga att ordna boende åt ukrainska flyktingar. Staten kommer också att ersätta kommunerna för detta, enligt förslaget.

– Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och med en jämn fördel­ning över hela landet. Vi ska inte till­baka till 2015 då en del kom­muner fick ta ett mycket stort ansvar, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Många ordnar eget boende

Migrationsverkets fördelning av boenden berör enbart de som blir anvisade boende på till exempel flyktingförläggningar. Flyktingar som ordnar eget boende kan bosätta sig var de vill i landet. Hittills har cirka 65 procent av alla flyktingar från Ukraina ordnat eget boende, enligt Migrationsverket. På Migrationsverket menar man att detta är en av förklaringarna till den ojämna fördelningen mellan kommuner.

– Att mottagandet för närvarande varierar mellan kommunerna kan både bero på att många på egen hand har bosatt sig på en viss ort och på att Migrationsverket har boenden där, säger Karin Andrén.

Hon påpekar även att detta är särskilt aktuellt i Stockholms län.

– När det gäller Stockholms län så bor den absoluta majoriteten skyddsbehövande från Ukraina där i eget boende, så sannolikt är det så att många som kommit hit har sina anhöriga i Stockholmsområdet. 

Att de flesta flyktingar ordnar eget boende gör det svårare för Migrationsverket att fördela flyktingar mellan kommuner. Samtidigt tror myndigheten att många boenden som flyktingar har anordnat själva har varit tillfälliga.

– Vi räknar med att behovet av boende kommer att öka över tid, det vill säga att fler personer som haft eget boende kommer att flytta till anläggningsboenden, säger Karin Andrén.

Mottagandet varierar mellan länder

Antalet skyddssökande från Ukraina väntas enligt Migrationsverkets huvudscenario uppgå till 80 000 vid årets slut, vilket är mer än en fördubbling jämfört med hur många som har kommit hittills. Samtidigt har vissa europeiska länder tagit emot betydligt fler flyktingar i förhållande till sin folkmängd. Enligt uppgifter från UNHCR har 1,1 miljoner ukrainska flyktingar beviljats uppehållstillstånd i Polen, utöver de som tillfälligt reser genom landet. Detta motsvarar cirka 3 procent av den polska befolkningen. I Sverige är andelen flyktingar från Ukraina cirka 0,3 procent av befolkningen.

Torbjörn Jäger

Foto överst på sidan: Shutterstock

Läs mer