Kyrkan ställer om i kristider

intervjuperson Hillevi Uddenfeldt

I Maria Magdalena församling har kyrkoherde Hillevi Uddenfeldt och övrig personal arbetat intensivt under året med att hitta nya kreativa lösningar i linje med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Allt för att möjliggöra mänskliga möten i en omvälvande och svår tid. 

-Det är just ensamheten och isoleringen som är mest plågsam, säger Hillevi.

Längs Hornsgatan, mellan Slussen och Mariatorget, tronar S:ta Maria Magdalena kyrka. Hon ligger som på en liten kulle i Södermalms kulturkvarter och den nyrenoverade fasaden lyser varmt gul. Sedan pandemin blev ett faktum har personalen här fått vara ständigt beredda på snabba vändningar.

-För oss handlar det om vår identitet i en tid av kris säger Hillevi och fortsätter. Vår diakonala verksamhet, med enskilda samtal, har ökat och vi har lagt mer fokus på vårt sociala arbete med att tjäna och stötta behövande. 

Ensamheten var utbredd i samhället redan före pandemin och Hillevi talar om vikten av närvaro mellan människor.

– Det är just ensamheten och isoleringen som är mest plågsam, det är det många som vittnar om. Att få vara människa bland andra, att få mötas, det är oersättligt. Man får ta en stund och landa i den insikten. Det är ju faktiskt något väldigt fint, att det betyder så oerhört mycket att se den andres ansikte, att få ta del av mimiken när någon pratar med en. Vi försöker hela tiden skapa tillfällen och hitta sätt för människor att mötas, så gott det går, under rådande omständigheter. 

Utomhusgudstjänsten en stor succé

När pandemin i våras förhindrade större sammankomster började Maria Magdalena församling sända gudstjänsterna online men i samband med Kristihimmelfärd provade de att flytta utomhus vilket skulle visa sig bli en stor succé.

 -För första gången på decennier började vi nyttja vår vackra kyrkogård för utomhusgudstjänster och även andra aktiviteter. Det var väldigt uppskattat och fungerade så bra att det fortsatte vi med en bra bit in på hösten. Det blev så vackra sammankomster. Verksamheten blev mer livfull och dessutom mer synlig. Utomhusgudstjänsten kommer vi definitivt återkomma till så snart årstiden tillåter, pandemi eller inte, och det gäller även vårt sommarcafé.

De arbetar hela tiden efter devisen ”inte ställa in, men ställa om”. Vad som har varit möjligt och hur det har genomförts har svängt efter myndigheternas skiftande rekommendationer. Barn och ungdomsverksamheten, där inte många vuxna deltar, har kunnat fortsätta mer eller mindre som vanligt. De musikaliska konsertupplevelserna som Maria Magdalena i normala fall erbjuder i kyrkorummet har emellanåt fått flytta online.

Ovisst om Julottan

I skrivande stund är det corona-säkrade torsdagscaféet öppet och ännu serveras varm chokladdryck på fredagar utomhus på kyrkogården. I advent börjar de dela ut mat igen till behövande, precis som tidigare år. Adventsgudstjänsterna kommer sändas live online men hur det blir med julens gudstjänster är ännu för tidigt att säga.

– Vi hoppas ju så klart kunna hålla kyrkorummet öppet för gudstjänster under julen. Men vi är också beredda på att vi kanske får arbeta som vi gör nu med att spela in eller att sända live online. Vi är vid det här laget snabba att ställa om utifrån de förutsättningar som gäller.

Text: Jenny Harrysson

Foto: Roberth Björk

https://www.svenskakyrkan.se/mariamagdalena

Läs mer