Begränsad service drabbar dem utan andra alternativ

Sundbybergs bibliotek håller öppet men servicen begränsas ytterligare och visar sig drabba dem som behöver den allra mest.
– Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är tuffare än i våras, säger Lena Pettersson Ljunggren, gruppchef vid biblioteket i Signalfabriken.

I huvudbiblioteket i Sundbybergs centrum råder en febril aktivitet vid utlåningsdisken och kön ringlar sig lång. En kvinna efterfrågar kurslitteratur från en diger lista och någon önskar reservera Mio min Mio. Den visar sig trots allt finnas inne. En bibliotekarie skyndar iväg för att hämta den hett eftertraktade boken på övervåningen. En annan besökare får förklarat för sig varför det inte går att kopiera längre, eller låna datorerna. 

Inte längre en mötesplats

I torsdags utfärdade Folkhälsomyndigheten (FHM) ny, strikta riktlinjer för att minska smittspridningen, bland annat avrådde man från att besöka biblioteken. Sundbyberg stad har ändå valt att hålla sina två bibliotek öppna, i Signalfabriken och filialen i Hallonbergen. Däremot har man sett sig tvungen att införa begränsningar i servicen.  Alla datorer, kopiatorer och skrivare är avstängda eftersom det är svårt för personalen att hålla avstånd med risk för smitta. Studierum och läsesalar hålls stängda, sittplatserna har spärrats av och besökarna uppmanas till korta besök.
– Biblioteket ska inte längre betraktas som en mötesplats, berättar Lena Pettersson Ljunggren. 

Anslag om det nya läget sitter uppe lite överallt i den luftiga och moderna lokalen. Ändå förirrar sig flera besökare längst in för att ta sig till övervåningen där just skön- och facklitteraturen finns. Nicole och hennes lillebror Manuel tvärbromsar förvånat vid avspärrningen.
– Vi var här i fredags och då var det inga problem. Vi är här minst en gång i veckan och lånar böcker.
De drar sig mot utgången. Att man kan reservera böcker verkar ha undgått dem.

Nya tjänster och anpassad verksamhet

Biblioteket i Signalfabriken har i snitt cirka 500 besökare om dagen och i Hallonbergen är den siffran ungefär hälften. På helgerna dominerar barnfamiljerna, medan pensionärer och vuxenstudenter utgör de stora grupperna av besökare i veckan och är flitiga användare av läsesalar och sittplatser. 
– Under våren minskade besöken med 30-40 procent i Signalfabriken och i Hallonbergen med hela 50 procent. Trots det har utlåningen av böcker varit konstant, eftersom just reservationer av böcker ökat, fortsätter Pettersson Ljunggren.
Beställningen hämtas över disk eller så går personalen hem till beställaren genom servicen ”Boken kommer”. En tjänst anpassad till riskgrupper eller de som av andra skäl inte kan ta sig själva till biblioteken. E-bokutlåning och streamingtjänsten av filmer har exploderat, så till den grad att filmtjänsten fått begränsas. Kostnaden som bärs av biblioteket har skjutit i höjden, medan det är helt gratis för den enskilde.

Anpassade öppettider för 70 plus har införts på måndagarna mellan klockan 9-10 innan biblioteken öppnar för allmänheten. Jan Näslund, 75, berättar försynt att han besöker biblioteket två till tre gånger i veckan, bland annat för att läsa tidningar.
– Jag kan sitta här och läsa ett par timmar, men nu finns ju inga sittplatser. Ja, det är väl inget att göra åt. Man förstår ju varför, säger han lite modstulet, med en bok uppslagen på en hylla i lämplig höjd så att han kan stå och läsa.

Begränsad service skapar frustration

Båda biblioteken har fått ställa in sina omfattande aktivitetsprogram. I Hallonbergen är det extra kännbart. Vanligtvis arrangeras exempelvis språkcaféet för vuxna två gånger i veckan tillsammans med Röda Korset och Lions. Läxläsningsgrupperna har skett i samverkan med enskilda volontärer, ofta i form av pensionerade lärare.
– Aktiviteterna har varit mycket uppskattade säger Carina Dahlander, verksamhetsansvarig i Hallonbergen. Men sen mars har vi inte kunnat genomföra dem och det är tråkigt för de behövs verkligen här. 

Hallonbergen som ligger knappt två kilometer från Sundbybergs centrum präglas av en stor etnisk mångfald. Barnboklådans nio olika språkfack vittnar inte minst om det. Största språkgrupperna är arabiska, persiska och tigrinja. Avstängningen av datorer, skrivare och kopiatorer blev också mycket kännbar för många besökare här som använder självservicetjänsterna regelbundet.
– De som kom in i fredags för att uträtta vardagsärenden som att betala räkningar över nätet eller skriva ut dokument blev märkbart irriterade, samtidigt som de förstår att det inte går just nu. Men de känner sig hjälplösa och frustrerade när de inte vet vart de ska ta vägen, fortsätter Dahlander.

En avvägning med konsekvenser

Kommunens Mottagningscenter finns i anslutning till biblioteket och har öppet två eftermiddagar i veckan. Det vänder sig bland annat till nyanlända i Sundbyberg, för stöd avseende kommunal service och i kontakten med andra myndigheter. Idag är Kalle Lövgren från kommunen på plats för att informera att man stänger verksamheten fram till sista november. Bibliotekspersonalen informeras att besökare kan ringa kommunens växel eller hänvisas till kommunens reception. 
– Vi ska fortsätta att lotsa folk rätt som behöver hjälp. Vi har ett mycket bra samarbete med biblioteket och här finns ju trots allt personal att fråga.

Det blir tydligt att de som har störst behov av bibliotekens service och tjänster utan andra alternativ, är de som drabbas hårdast av de tuffare riktlinjerna. 
– Det är ju en avvägning och vi måste också värna vår personal, vi har i alla fall bestämt att ha öppet med de här begränsningarna fram till 19 november. Sen får vi se hur situationen ser ut, avslutar Lena Pettersson Ljunggren.

Text och foto
Lisa Hellström

Läs mer