Lång tid att få rätt hjälp

För Ida som tog det lång tid innan att få rätt hjälp Ida, som idag är 54 år, känner att det tog för lång tid att få hjälp. Även om hon säger att hon har förståelse för att det kan ta tid är det att inte bli lyssnad på som hon återkommer till när vi träffas och pratar om hennes väg till att få hjälp mot sina klimakteriebesvär. Hon tycker att det är bra att man nu ska satsa på att öka kunskapen om klimakteriet och de besvär det kan…

Läs mer

Hormonrädsla skapar onödigt lidande

I en uppföljningsstudie som publicerades i JAMA tidigare i maj i år har man, med drygt 20 års forskningsunderlag och studier, visat att det medföljer få eller inga märkbara förhöjda risker för bröstcancer för de kvinnor, 60 år och yngre, som tar hormonbehandling för besvärande klimakteriesymtom.  Tidigare studier har också slagit fast att risken för hjärt-kärlsjukdom är betydligt lägre än man tidigare trott och att östrogenbehandling snarare kan ge en skyddande effekt på blodkärl om behandling påbörjas i ett tidigt fas av klimakteriet.  Fel åldersgrupp För drygt  20 år sedan, 2002, publicerades en amerikansk…

Läs mer

Patienter före paragrafer

Vems bild av verkligheten har företräde? Journalisten och läkaren Annika Hammer om nödvändigheten av att förstå varandras språk. Under några veckor har jag arbetat med ett reportage om ärendet med den avskedade förlossningsläkaren Karin Pettersson. Bevakat medierapporteringen, bevistat en stödmanifestation, intervjuat kollegor och patienter. Min ambition har varit att skriva reportaget med ett öppet sinne, men det har komplicerats av att jag faktiskt inte förstår Karolinska sjukhusets bevekelsegrunder för att avskeda Pettersson, och att jag inte lyckats hitta någon som kan förklara dem för mig. Alla jag träffat står på…

Läs mer

Nytt pilotprojekt i Knivsta

I höst drar barnmorskemottagningen Sinnligt i Knivsta, söder om Uppsala, igång ett pilotprojekt för att öka kunskapen om klimakteriet och klimakterierelaterade besvär bland kommunens kvinnor.  I ett senare skede kommer man också att utbilda läkare, distriktssköterskor och barnmorskor på vårdcentralen i Knivsta.  – Vi har sökt och fått pengar till ett pilotprojekt som ska öka kunskapen om klimakteriet, säger Lotta Wiström, barnmorska och en av projektledarna.  Lotta Wiström och hennes kollegor har genom åren sett att det ibland kan vara svårt för kvinnor i klimakteriet att få rätt hjälp och…

Läs mer

Ingen mår bra av stressade barnmorskor

Bakom kris- och åtgärdsplaner finns djupgående arbetsmiljöproblem inom den konventionella förlossningsvården i Region Stockholm. Att inte hinna ge den vård som behövs innebär risker för familjerna och för personalen. Det behövs en vårdform där barnmorskor i beredskap stöttar föderskor och avlastar kollegor när behovet är som störst.  – Det tjänar ingenting till att utbilda fler barnmorskor som ändå kommer att välja bort förlossningsvården på grund av den dåliga arbetsmiljön, säger barnmorskan Maria Fogelström.  Kriserna och upproren inom förlossningsvården har varit många i Region Stockholm. En större kris utspelade sig hösten…

Läs mer

Sista april i Uppsala: en lång dags folk- och studentfest

Den som inte bott eller besökt Uppsala den 30 april har kanske svårt att föreställa sig hur stort firandet av denna den sista dagen i april är. På många arbetsplatser och skolor är det till och med en lokal helgdag. Klockan har inte ens hunnit bli nio men delar av Uppsala kokar redan av liv och rörelse. Barnfamiljer, studenter, volontärer och en och annan med rullator jobbar sig fram genom folkmassorna längs Fyrisån. Gatuköksförsäljare sätter upp sina stånd och ballongförsäljarna är redan igång med jätteknippen av färgglada ballonger. Här och…

Läs mer