Slussen – ombyggnad vart hundrade år

Bullret från byggandet av nya Slussen tilltar i styrka precis när guiden Jessica Aronsson från Medeltidsmuséet ska påbörja sin föreläsning. Ett femtontal personer har samlats vid entrén till Slussenprojektets kontor ovanför den nya bussterminalen för att lyssna till ett 40 minuter långt föredrag om de arkeologiska utgrävningarna som görs parallellt med byggandet.

-Jorden här är som en prinsesstårta med olika lager. Varje lager kan berätta något för oss, inte bara föremålen i lagren utan även själva jorden, berättar Jessica.

Högst upp finns det senaste jordlagret och ju längre ned i marken det grävs, desto äldre föremål och äldre jordlager. Eftersom landhöjningen inte varit så stor just här ligger de äldre jordlagren relativt grunt. Mycket av den landhöjning som skett är mänsklig, det vill säga orsakad av mänskligt avfall.

Redan på vikingatiden fanns det en sorts sluss mellan Mälaren och Saltsjön, även om en riktigt sluss inte byggdes förrän flera hundra år senare. Här bedrevs handel med handelsmän från södra Europa och beviset för detta är två små glaspärlor. Vikingarna visste inte hur glas framställdes och därför vet arkeologerna att pärlorna troligen kommer från Italien. Jessica visar upp en uppförstorad bild på pärlorna.

Glaspärlorna är de enda i hela världen som hittats från vikingatiden

-Eftersom de hittades här på Södermalm, och dessutom är gröna och vita, så döptes pärlorna snabbt till Bajenpärlor, säger hon.

Gruppen står i en halvmåne runt Jessica som gör sitt bästa för att överrösta bullret. Till slut säger hon åt gruppen att flytta sig till en lugnare plats i en gång utanför McDonald’s. Här fortsätter hon att berätta att arkeologerna har funnit rester efter flera smedjor. När Stockholm grundades i det som nu är Gamla Stan, ville man få bort smedjorna från staden på grund av brandrisken. Här fanns också tre tranbodar. I bodarna kokades kropparna från vikare, en sälart, för att utvinna fettet. Fettet användes bland annat som bränsle i lampor men även att impregnera läder med och av lädret gjorde man till exempel tältdukar.

-Enligt den tidens logik så trodde man att genom att smörja in tältduken med sälfettet så skulle det skydda mot blixtnedslag. Anledningen till skyddet är det faktum att sälar aldrig träffas av blixten, skrattar Jessica.

 

Köksrenovering på 1500-talet

I en stor svart mapp har Jessica med sig olika bilder. En av bilderna är en kopia av den berömda Vädersolstavlan som hänger i Storkyrkan i Gamla Stan. I nedre högra kanten av tavlan syns det tre bodar som troligen är just dessa tranbodar. Arkeologerna kunde också bekräfta genom lukten att bodarna använts för trankokning.

Flera av fynden som har gjorts vid utgrävningarna har förvånat arkeologerna. De har hittat ett bostadshus i tegel, vilket var oerhört ovanligt vid den här tiden. Vanligt folk bodde i trähus. Huset hade också fönster av rött och grönt glas vilket betyder att ägaren hade kontakt med Hansan och troligen var en handelsman, en rik sådan.

På 1500-talet bedrevs handel på platsen innan den mesta bebyggelsen revs för att byggandet av drottning Kristinas sluss skulle påbörjas. Jessica berättar att de har hittat rester av ett kök där det över gröna keramikplattor har lagts ett nytt golv med vita sandstensplattor. Hon konstaterar att köksrenovering gjordes även förr i tiden och några av besökarna skojar om att husägaren troligen hellre ville ha Stockholmsvitt.

Piporna var ofta utsmyckade med ansikten och fiskar

Gruppen har nu förflyttat sig till andra sidan bygget och står med utsikt över Kornhamnstorg. Ljudet från alla maskiner är mindre påträngande här och Jessica visar upp flera bilder på de olika fynd som gjorts under utgrävningarna. De allra vanligaste fynden är kritpipor som har hittats i mängder. Kritpipor var en sorts enklare pipor för engångsbruk. Tobaksbruket var utbrett och på många kranier som har hittats kan man se att framtänderna har skavts av så att ett runt hål efter pipskaftet har formats.

 

Dåtida och nutida fynd

Jessica avslutar sin föreläsning genom att ta fram två föremål som har hittats av arkeologerna. Hon skickar runt det första föremålet som är ett djurben och frågar om någon vet vad det kan ha använts till. Ingen lyckas gissa rätt så till slut avslöjar Jessica syftet med benet.

Jessica Aronsson håller i de guidade visningarna varje onsdag

-Det här är en skridsko. Benbiten surrades fast vid skorna och så åkte man på isen, säger hon.

Nästa föremål är av modernare snitt och det blir lite fnissigt när innehållet i ziplock-påsen visar sig vara en Nokia 3310 mobiltelefon. Det blir tydligt att historien är levande och givetvis finns även föremål från nutiden bland fynden.

-Lite laddning på den där så funkar den säkert fortfarande, skrockar en äldre herre i gruppen.

Nästan 100 år efter att drottning Kristinas sluss hade byggts blev den för trång. Christopher Polhem fick uppdraget att bygga den nya slussen som fick hans namn. På 1800-talet hade även Polhems sluss blivit för liten och ersattes av Nils Ericssons sluss som i sin tur 100 år senare ersattes av Karl Johan-slussen vilken invigdes 1935. Nu är det alltså dags för ombyggnad igen, och om historien har rätt så kommer även den slussen att byggas om om 100 år.

Ombyggnationen av Slussen påbörjades 2013 och beräknas pågå till 2023

Kristina Denkert

 

Läs mer