Ny spektakulär lekplats på Östermalm

Den nya lekplatsen på Östermalm, i snö med flera små hus och hästar

Nu har en fantasifull plats för lek invigts på Östermalm och det är ett efterlängtat tillskott i stadsdelen. Hästar spränger genom husfasader, en väderkvarn från 1600-talet och en bensinmack med rutschkana från taket. 

Kvarteret Krubban på Östermalm har en lång historia med bebyggelse från olika århundraden. Här har en ny lekplats just öppnats som tar avstamp i kvarterets brokiga arkitektur och lyfter fram det som tidigare funnits på platsen. Ett lekfullt tillskott i en stadsdel som inte har särskilt många lekplatser alls. 

Brist på lekplatser

På Södermalm finns det 38 lekplatser enligt Stockholm stads hemsida. Antal lekplatser på Östermalm är 19. Det finns en brist på lekplatser i Östermalms stenstad söder om Karlavägen, och den nya lekplatsen i kvarteret Krubban blir faktiskt den enda.

– Vi har satsat på lek de senaste två åren, med lekplatsen Plockepinn på Gärdet och nu den nya lekplatsen i kvarteret Krubban. Och båda är medborgarförslag, så det är extra roligt, säger Therese Rosén, avdelningschef på parkmiljöavdelningen i norra innerstaden.

– Östermalms stenstad är ett område med brist på tillgängliga platser att göra fler lekplatser på. Det är svårt att hitta ytor, vi kan inte bygga varsomhelst. Men om det uppstår ytor så kommer vi att titta på det.

Gunnar Weinegren bor i kvarteret och har följt bygget av lekplatsen med stort intresse. Han kommer ihåg bensinmacken som låg i hörnet och som nu införlivas i lekplatsen.

– Det är roligt att det görs något vettigt av den här platsen. Och det behövs fler lekplatser på Östermalm. Det ligger ett dagis därborta och barnen där har ju haft tillgång till parken innan men då fanns inget arrangemang alls. Det var bara en park.

Liten väderkvarn och en jättehand

Lekplatsen är utformad så att barn och föräldrar lockas till lek genom olika tidsepoker. Hus i trä från 1600-talet och en väderkvarn i miniatyr plockar upp bebyggelsen från när kvarteret anlades med Oxenstiernas gård.

Hästarna som springer genom husfasader anspelar på att kvarteret tillhörde Svea Livgarde under lång tid. Under 70-talet hade området en bensinmack, och det återspeglas i biltvätten med rutschkana från taket och en turkos buss i gammal stil. Mitt i lekplatsen finns en stor kupad hand som stora och små kan krypa upp och vila i. Lekplatsen invigdes den 9 december.

FAKTA
Östermalm har 7 078 barnfamiljer (hushåll med barn mellan 0-17 år) varav 3 629 med småbarn 0-5 år. Södermalm har 13 197 barnfamiljer (hushåll med barn mellan 0-17 år) varav 6 387 med småbarn 0-5 år.
Statistik från Sweco.

”Den totala folkmängden på Östermalm är 73 522 invånare (december 2016). Sedan 2007 har befolkningen ökat med runt 12 000 personer och enligt stadens prognoser antas invånarantalet öka med ytterligare 12 500 invånare fram till år 2025. I förhållande till staden i övrigt har Östermalm en större andel förvärvsarbetande unga vuxna (25–30 år) och pensionärer (65 år<) men en mindre andel barn och ungdomar (0–19 år). På sikt väntas antalet barn och äldre öka något.”
Ur Parkplan Östermalm Del 1. Strategier för utveckling av parker och gröna rum. Juni 2018.

Text & bild: Annika Jönsson

Läs mer