Framtidens yrken och kompetenser

Kompetensutveckling – ja tack!

101 dagar behöver varje medarbetare ägna åt kompetensutveckling och att lära nytt fram till 2022, enligt World Economic Forum. Fyra av tio jobb kommer att ändras och kräva ny kompetens. Men var tredje chef har inte avsatt tid för sina medarbetares kompetensutveckling, enligt en undersökning gjord i tidningen Chef. Och bara sju av tio chefer vet hur de ska gå tillväga för att bredda kompetensen hos sina medarbetare.

Två begrepp för kompetensutveckling som används mer och mer är Upskill och Reskill, där Upskill handlar om att uppdatera och ta tillvara den kunskap man redan har medan Reskill handlar om att lära nytt och skaffa helt ny kunskap.

Kompetensutveckling för framtiden
Kompetensutveckling är viktigt för framtidens arbetsmöjligheter

Varför öka sin kompetens?

De flesta av oss behöver känna att vi utvecklas med ny kunskap. Då känner vi oss trygga med det vi gör och vi kan också anpassa oss efter förändringar på arbetsmarknaden och den snabba utvecklingen runt omkring oss. Målet med kompetensutveckling är att höja kompetensen och engegemanget hos en individ men även på arbetsplatsen.

Olika former av kompetensutveckling

Det finns flera olika sätt att utveckla sin kompetens, det behöver inte nödvändigtvis vara att gå en utbildning, utan det kan till exempel vara att prova på nya arbetsuppgifter, göra studiebesök på en annan arbetsplats eller att gå med i ett nätverk där du utbyter erfarenheter och hittar värdefulla kontakter för din karriär. Vill du ändå gå en utbildning finns det flera varianter såsom bland annat lärarledda kurser och utbildningar, distansutbildningar, online-utbildningar och egenutvecklade digitala kurser via intranät eller annan kanal. Den bästa effekten av en utbildning ges om man innan tänker till ordentligt vilken utbildning man önskar gå, vad man behöver lära sig och sedan efter utbildningen tänker efter hur man kan använda den nya kunskapen.

Det är viktigt att skilja på kompetensutveckling och inspiration. Kompetensutveckling tar tid och kräver någon sorts pedagogik och struktur medan du kan få inspiration genom att till exempel gå på föreläsningar eller se på Youtube-klipp.