En överlevnadsguide

Stå inte still!

Vill du bli harmonisk på jobbet? Stå då inte still. Förutom bra arbetsförhållanden har rörelse en stor betydelse för hur vi mår.

Att röra på sig är en bra och billig medicin mot psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Forskningen visar att fysisk aktivitet på arbetet och på fritiden förbättrar hur vi hanterar vardagsstressen.

När läkarna möter patienter som drabbats av psykisk ohälsa skriver de ofta ut antidepressiva läkemedel. Men många som behandlas med dessa mediciner svarar inte bra på behandlingen.

Rörelse bästa medicinen

Ibland kan istället rörelse vara den bästa medicinen. Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel. När vi rör på oss sker det förändringar i kroppen som gör att vi sover bättre, blir gladare och har lättare att gå ned i vikt. Ny forskning har visat att arbetande muskler utsöndrar olika typer av signalämnen i kroppen.

Att rörelse är så viktigt för oss har evolutionära orsaker. När vi för några miljoner år sedan reste oss på två ben började vi jaga byten. Vi behövde då springa långa distanser. Och vi har samma behov nu som då. En studie av brevbärare i den skotska staden Glasgow visade att de som tog mer än femtontusen steg eller stod upp sju timmar per dag hade bäst hjärt- och kärlhälsa.

Fysisk aktivitet på recept

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man genomfört en studie som visar att fysisk aktivitet på recept ger effekt. Det har visat sig att metoden ökar motivationen att röra på kroppen. Det förefaller alltså som att människor lättare tar till sig budskapet om att fysisk aktivitet är av godo om det är en läkare som skriver ut det på recept än om de exempelvis läser det i en bok.

Det är mycket stress i dagens arbetsliv. Kraven på oss har ökat. Om du ska möta framtidens arbetsliv är det väsentligt att du håller dig i form. Det är inte bara viktigt om du gått in i väggen. Flera studier har visat att regelbunden rörelse kan fungera som en buffert mot själva stressen. Bibehåll en god hälsa – rör på dig!

Av: Leif Jacobsson

Stå inte still!
Stå inte still! Källa: Pixabay