En överlevnadsguide

Överlev framtidens arbetsliv – förstå din hjärna

Hur ska vi klara arbetslivets förändringar? Hur ska vi klara stressen? Ett sätt är att lära oss hur vår hjärna fungerar.

”Visste du att du pillat på din smartphone 2617 gånger idag?” Så börjar boken Helikopterfaktorn av Björn Hedensjö. Ett analysföretag hade undersökt hur ett hundratal vanliga användare hanterade sin mobil under en dag.

De flesta av oss är inte medvetna om hur mycket vi använder den digitala tekniken. Uppenbarligen finns det en skillnad mellan vad vi tror att vi gör och vad vi faktiskt gör. Mycket av vårt beteende är i själva verket automatiskt och bygger inte på medvetna beslut. Vår hjärna fungerar nämligen både på ett medvetet och ett omedvetet plan.

En urgammal överlevnadshjärna

Även om vi numera kan åka till Mars är vår hjärna en urgammal överlevnadshjärna. Stressreaktionen är ett exempel på det. Träffade vi en farlig buffel på savannen triggade det stressreaktionen och då ökade blodflödet till stora muskelgrupper. Den reaktionen skulle göra oss bättre rustade att ta striden eller fly fältet.

Reaktionen var på många sätt till nytta. Dilemmat är att vi idag lever i ett helt annat arbetsliv än vi gjorde när vi var jägare och samlare. Att ta till knytnävarna eller lägga benen på ryggen är knappast lösningen på dagens stresskapande problematik. Istället lägger vi kraft på att härbärgera stressen och fortsätta som vanligt. Men att inte lyssna till de signaler som vår kropp sänder ut leder slutligen till att det blir för mycket stress. Eller snarare att stressen blir alltför långvarig. Till slut kan det leda till utmattningssyndrom.

Vi behöver återhämtning

Vad vi behöver är någon form av återhämtning. Det finns en passiv återhämtning som handlar om frånvaron av krav. Återhämtningsprocessen startar när kroppen inte längre utsätts för tryck. Det finns också en aktiv process som handlar om att vi gör saker vi tycker om.

En viktig sak är att utveckla en god självkännedom. Vi måste försöka förstå vad som pågår inom oss och det som händer runt omkring oss.

Av: Leif Jacobsson

Bilderna i videon är hämtade från Pixabay