En överlevnadsguide

Arbete efter 50 svårt att få

Åldersdiskrimineringen i arbetslivet tycks öka. Trots att åldersdiskriminering uttryckligen förbjöds i den förstärka diskrimineringslagen från 2009.

Det var 2009, diskrimineringsombudsmannen (DO) skapades. Man utökade också antalet diskrimineringsgrunder till sju. Det är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Lagen skyddar endast individer. Omkring 8000 anmälningar om diskrimering av etniska skäl eller funktionshinder har kommit in. Omkring 4000 gäller könsdiskriminering.
Åldersdiskriminering ligger trea med 3000 anmälningar.
Tidigare gällde lagen endast arbetslivet men nu gäller den alla områden i samhället.


Så går det till


Äldre (och även andra grupper) stoppas i allmänhet diskret redan vid rekryteringen genom att de aldrig kallas till möten eller intervjuer. Då är det ofta svårt att komma åt problemet.
I den akademiska världen och andra sammanhang där saker hamnar på papper kan det gå bättre. Ett känt fall som DO vunnit i domstol gällde ett antal bussförare vilka Keolis sa upp pga ålder.
Förarna fick även diskrimineringsomsättning. Om dom fick behålla jobbet vet däremot inte DO eftersom detta inte går att garantera med lagens stöd, och därmed följer DO inte upp det regelmässigt. Lagen lämnar fältet öppet för avsked trots en vinnande dom. Arbetsgivare kan alltså betala eventuellt skadestånd och på så sätt köpa sig fria.
DO arbetar relativt litet med stämningar i domstol. Man försöker påverka på annat sätt.


Undantag tillåtna enligt EU


Efter en prövning hos EU är det tillåtet att åldersdiskriminera genom exempelvis fackliga avtal om ”det är bra för individen” och för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
Äldre sitter alltså lösare, i synnerhet efter 67 då lagen om anställningsskydd upphör att gälla.

Diskrimineringsombudsmannen
Agneta Boberg. Foto Gunnarson


Nuvarande DO Agneta Broberg har försökt påverka riksdag och regering i den frågan eftersom det inte finns någon vetenskaplig grund för synsättet. Tvärtom har äldre bra förmåga att jobba på i många yrken. Många drabbas av ålderism. Deta allt oftare använda uttryck ( ”ålderism” ) är parallellt med exempelvis ”rasism” vilket ofta är grunden till åldersdiskriminering.
Vittnesmål från rekryterare, fackförbund och individer i många media vittnar om att det vid 50 års ålder kan vara mycket svårt att få arbete. Och har man arbete uppstår då en inlåsningseffekt, så man varken kan flytta till annan ort eller annat arbete trots att man vill och behöver det.

LARS G ERIKSSON