Framtidens yrken och kompetenser

Nya yrkesroller växer fram när vården blir digital

Personalbrist inom vård och omsorg gör att Sveriges kommuner behöver ta hjälp av ny teknik i framtiden. Det kan handla om alltifrån robotar till intelligenta duschar, sensorgolv och kanske till och med drönare för transporter.

Enligt Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, finns det en förhoppning om att så kallad hälso- och välfärdsteknik ska kunna ge äldre personer möjligheten att klara sig längre på egen hand. Om tio år tror hon att välfärdstekniksamordnare kommer att jobba aktivt med att ge tillgång till digitala hjälpmedel.

SOPHIE THOMASSON

Läs även: Vården efterfrågar kunskap inom välfärdsteknik