Kvinnor straffas ekonomiskt för sitt mödraskap

Omyndig 1815 föreslogs en ny giftermålsbalk i Sverige. Förslaget innebar att kvinnan skulle bli myndig vid 30 års ålder. Det var även tänkt att kvinnan skulle kunna gifta sig utan sin manliga släktings tillåtelse. Detta förslag gick inte igenom, högsta domstolen gav avslag med motiveringen att kvinnor saknar förmågan och erfarenheten att själva kunna fatta ett så avgörande livsbeslut. I ytterligare femtio år saknade kvinnor en myndighetsålder och möjligheten att själv avgöra vem hon skulle gifta sig med. Det råder ingen tvekan om att kvinnan har varit underordnad mannen både…

Läs mer