Framtidens yrken och kompetenser

Digitala medarbetare ska göra Solna redo för framtidens utmaningar

I Solna stad deltar 1100 medarbetare och chefer i ett kompetensutvecklingsprojekt för att bli bättre på att använda digitala verktyg och metoder. Genom att stärka sina anställda digitalt vill kommunen förbereda dem på nya system och upplägg som möjliggör ett smartare och effektivare arbete.

Katarina Koto blir intervjuad i ett konferensrum om Solna stads satsning på digitala medarbetare.
Katarina Koto leder Solna stads tvååriga kompetensutbildningsprojekt som ska göra kommunens anställda till digitala medarbetare. Foto: Sophie Thomasson

– Vårt projekt handlar inte om att ta fram det nya och innovativa utan om att höja kompetensen hos medarbetarna. Om de blir tryggare och säkrare och kan det som finns i dag kommer de att ha lättare att ta till sig det som kommer i morgon, säger Katarina Koto, huvudprojektledare för ”Digitalt medarbetarskap”.

Fler äldre och barn

Deltagarna arbetar bland annat i förskola, fritidshem och förskoleklass eller inom omvårdnadsförvaltningen med hemtjänst, äldreomsorg och personlig assistans. Bakgrunden till satsningen är att samhället står inför stora utmaningar när andelen äldre och barn ökar i högre takt än den arbetsföra befolkningen.

– Om det är många, många färre som kan jobba inom välfärdsyrkena och utbildningssfären behöver vi hitta nya sätt att jobba. Vi tänker att det finns arbetsuppgifter som vi kan automatisera och att det finns saker som vi kan jobba mer smart omkring. Digitaliseringen bidrar ju till att möjliggöra nya sätt att organisera sig och utföra de uppdrag vi har utifrån samhällets krav på kommunen, säger Katarina Koto.

Hon framhåller vikten av att hela tiden ha människan i centrum i den digitala utvecklingen för att resultatet ska bli omtänksamt och gott:

– Det går ju inte bara att skicka in 300 robotar, det kommer inte att lösa uppgiften. Vi måste ha med människorna, både våra äldre och barnen och våra medarbetare.

Får mycket resurser

För att genomföra projektet, som startade i september, har Solna stad fått 27 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Ute på arbetsplatserna kommer så kallade digitala kompetensledare att hålla i utbildningsinsatserna. Det kan handla om alltifrån föreläsningar, till gruppundervisning och individuell handledning.

– Nu har vi tre tjänster på barn- och utbildningssidan och tre och en halv tjänst på omvårdnadssidan som bara ska jobba med det här i två år. Så mycket resurser har man ju aldrig skådat så det känns otroligt förmånligt, säger Katarina Koto.

Vilka kompetenser och yrkesroller tror du kommer att vara efterfrågade om tio år?
– Behovet av de yrkesroller som finns i dag kommer inte att upphöra utan där kommer det snarast att vara en skriande brist på välutbildad personal. Både undersköterskor, barnskötare, förskollärare, lärare och sjuksköterskor är ju bristyrken redan i dag. Sedan tänker jag att den digitala kompetensen kommer att vara högst relevant, att man kan använda digital teknik och göra det effektivt och smidigt, säger Katarina Koto.

SOPHIE THOMASSON

Läs även: Vården efterfrågar kunskap inom välfärdsteknik