Jobba hemma

– för dig som arbetar hemifrån

Jobba hemma
ArbetsdagenHemmakontoret

Vad säger juridiken? Lagar och regler för hemmajobbare

Oavsett om du jobbar ensam hemma vid köksbordet eller tillsammans med kollegorna på kontoret är mycket av de lagar och regler som styr arbetslivet desamma. Men vid hemarbete behöver du själv hålla koll på vad som gäller.

Här går vi igenom de regler som gäller arbetsmiljö, arbetstid och raster. Även vilket skydd som finns om du skulle skada dig under arbetstid när du jobbar hemifrån.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren ansvarar för din arbetsmiljö, även om du jobbar hemifrån. Ansvaret gäller både din fysiska arbetsmiljö – arbetsställning, belysning, buller med mera – men också frågor som rör psykosocial arbetsmiljö, såsom arbetsbelastning eller kränkande särbehandling

När du jobbar hemifrån är det extra viktigt att ha en regelbunden dialog med din chef för att så tidigt som möjligt åtgärda potentiella problem eller brister i arbetsmiljön, konstaterar Arbetsmiljöverket. Som medarbetare är det också viktigt att du informerar din chef eller ditt skyddsombud om du upplever brister i arbetsmiljön. Det gäller även om du mår dåligt och känner dig isolerad av att arbeta hemifrån.

Gå gärna igenom din hemarbetsplats på ett systematiskt sätt med din arbetsgivare. Arbetar du hemifrån behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond.

Både Arbetsmiljöverket och Prevent har checklistor som ni tillsammans kan använda för att bedöma eventuella arbetsmiljörelaterade risker.

Arbetstid

När börjar arbetsdagen och när tar den slut? Frågan är särskilt viktig för många som jobbar hemifrån.

Arbetstidslagen säger dock inget uttryckligen när under dygnet eller veckan arbetet ska utföras.  Sådant regleras vanligtvis i centrala kollektivavtal.

Raster & paus

Det är skillnad på rast och paus. Åtminstone i arbetstidslagen, som reglerar hur och när man får göra avbrott i arbetet.

Under rasten, exempelvis för lunch, behöver du inte stå till arbetsgivarens förfogande. Det betyder att du kan lämna arbetsplatsen och stänga av både telefon och dator. Rasten inkluderas inte i din arbetstid.

Som arbetstagare har du rätt till rast efter max fem timmars arbete. Hur länge rasten får pågå anges vanligtvis i arbetstidsschema. Arbetsmiljöverket skriver i sina kommentarer till arbetstidslagen att rasten bör vara minst 30 minuter.

Utöver raster har du också rätt att ta kortare pauser från arbetet, en kaffestund eller en bensträckare. Pauser, till skillnad från raster, förläggs till arbetsplatsen och räknas in i arbetstiden.

Hur långa eller många pauser du får ta står det inget om i lagen. Däremot är arbetsgivaren skyldig att organisera arbetet så att du som arbetstagare kan ta de pauser som behövs.

Olycksfall & skador

De allra flesta anställda har försäkringar som täcker arbetsskador, via Försäkringskassan och genom kollektivavtal. Om du råkar ut för en olycka i arbetsgivarens lokaler, klassas det i många fall som en arbetsskada.

Jobbar du hemma är försäkringsskyddet sämre, konstaterar forskaren Niklas Selberg i tidningen Lag & Avtal. Visserligen täcker försäkringarna även olyckor och skador som uppstått vid hemarbete, men skadan måste ha uppstått i direkt samband med det arbete som utförs. Något som kan bli svårt att bevisa. Händer det dig, måste du visa att olyckan skedde på grund av något du gjorde i din arbetsgivares intresse.