Framtidens utbildning

Skulle du utnyttja ”Utvecklingstid” − det nya friåret?

Under 2020 införs en ny version av friåret ”Utvecklingstid”. Det innebär att man kan ta ledigt från jobbet mellan tre månader och ett år för kompetensutveckling så som utbildning, arbetspraktik, prova på annat jobb och starta eget. Under ledigheten får man statlig ersättning motsvarande a-kassa och ersätts på jobbet av en vikarie.

Vi frågade fem personer om de skulle vilja utnyttja ”Utvecklingstid”.

Film: Juni Francén Engdahl och Ingela Löfgren