Framtidens arbetsplats

Allt fler jobbar hemifrån – men chefen slipper inte ansvar

Chefen har ett arbetsmiljöansvar även vid distansarbete.

Arbetsgivaren är huvudansvarig för din arbetsmiljö – även om du arbetar på distans.  – Chefen ska se till att du har rätt kunskaper för att kunna ordna en bra arbetsplats, säger Kersti Lorén, handläggare inom ergonomi på Arbetsmiljöverket.

Drygt hälften av de svenska företagen hade förra året anställda som distansarbetade minst en dag i veckan, enligt statistik från SCB.  I en arbetsrapport från Institutet för framtidsstudier som presenterades 2010 var en av slutsatserna att vi sannolikt kommer att se en stark utveckling mot ökad flexibilitet och en gradvis normalisering av distansarbete.

Ingen enskild föreskrift

Klart är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar, även för den som arbetar på distans. Arbetsgivaren ska till exempel se till att medarbetarens arbetsmaterial och utrustning fungerar och att medarbetaren arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt. Kersti Lorén tipsar om att chefen kan ta upp frågor som rör arbetsmiljön för den som arbetar på distans på de regelbundna utvecklingssamtalen.

– Det går inte att kräva att arbetsgivaren ska se till att anordna din arbetsplats om du exempelvis vissa dagar väljer att sitta och jobba på ett café.  Men han eller hon ska ändå se till att du vet hur man sätter upp en bra arbetsplats ur arbetsmiljösynpunkt, säger Kersti Lorén.

Om förutsättningen för ditt arbete är att du arbetar hemifrån kan arbetsgivaren förvänta sig att du har en rätt utformad arbetsplats att sitta på.

Arbetsgivarna har inga enskilda föreskrifter att följa som bara rör distansarbete.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller allt arbete, oavsett om det sker på distans eller inte.

    – I första hand gäller föreskriften om systematiskt arbete som grund, säger Kersti Lorén.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Sedan finns det andra föreskrifter som specifikt behandlar till exempel arbete vid bildskärm och belastningsergonomi, som kan vara användbara vid distansarbete.

Glöm inte gognitiva arbetsmiljön

Enligt Kersti Lorén finns det egentligen inga farliga kroppsställningar, så länge de är naturliga för kroppen och inte blir alltför långvariga och enformiga.

– Chefen ska se till att du känner till bra arbetsställningar och rörelser för ditt arbete. Det innefattar även arbete vid dator. Du måste också känna till tidiga tecken på ohälsa i kroppen och kunna koppla det till ditt arbete, säger Kersti Lorén.

Hon passar på att skicka med ytterligare ett råd till arbetsgivarna om att inte glömma den kognitiva arbetsmiljön.

– Det finns väldigt mycket man behöver tänka på när man skaffar arbetsutrustning i själva datorn också, understryker Kersti Lorén. 

Den kognitiva arbetsmiljön handlar om hur systemen i datorerna fungerar, hur de pratar med varandra och vilken förståelse användaren har för programmen. Utan en sådan förståelse blir även datasystemen lätt ett arbetsmiljöproblem.

Reglera arbetstiden

Akademikerförbundet SSR tipsar på sin webbsajt om saker som kan vara bra att reglera vid distansarbete: exempelvis tillgänglighet, arbetstid och arbetsuppgifter. Och arbetsgivaren kan alltid kräva att distansarbetaren kommer in och jobbar på kontoret istället.  På så sätt kan arbetsgivaren ha bättre koll på att arbetsplatsen verkligen är bra utformad för att undvika hälsorisker.

Av Lena Gunnars