En överlevnadsguide

Körsång och konstterapi är stressreducerande

Stressad efter jobbet? Sätt dig ner och färglägg en mandala, gå iväg på körsång eller lyssna på favoritspellistan. Att själv utöva konst eller delta i kulturevenemang gör oss friskare visar flera forskningsstudier.

Foto: Mint Owl, www.unsplash.com

Körsång förbättrar livskvaliteten

”Kulturella upplevelser ger duschar av hormoner som gör oss mer motståndskraftiga mot stress och underlättar läkprocesser”, säger Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska institutet.

I en av hans studier har körsång visat sig vara ett bra alternativ till samtalsterapi. I ett test där IBS-patienter fick delta i samtalsgrupp eller körsång under ett halvår, visade det sig att körgruppen ökade hormonet testosteron som reparerar celler. Samtalsgruppens testosteronnivåer var oförändrade. Proteinet fibrinogen som är ett stressindikator gick också ner i gruppen som sjöng.

Att sjunga tillsammans ger en känsla av samhörighet och förstärker våra känslor, berättar Töres Theorell. Oxytocin, ett lugn-och-ro-hormon, frigörs, du får upp pulsen och samtidigt ökar energinivåerna.

Musik kan också vara en genväg till våra känslor visar forskning från Karolinska institutet. Musiken tar flera vägar in i hjärnan. Den snabba via amygdala och den långsamma via hjärnbarken. Vi kan alltså börja uppleva musiken känslomässigt innan vår logiska sida börjat analysera den. På detta sätt kan vi se våra känslor på håll – känslodifferentiering – vilket är en viktig hälsoaspekt som påverkar vårt sätt att hantera tankar och problemlösning.

Konstterapi minskar kortisolnivån

Ett annat sätta att dra ner stressnivån är att själv vara kreativ. En brittisk forskningsrapport visar att konstutövande påverkar våra stresshormoner positivt. ”Att syssla med konst gav mig perspektiv”, sa en av testpersonerna. ”Efter fem minuter blev jag lugnare och började släppa alla saker jag egentligen borde göra”, sa en annan efter att ha deltagit i experimentet.

Under knappt en timme fick 40 vuxna tillgång till kreativt material som papper, pennor, kollagematerial och modellera. Uppgiften var att fritt skapa något i valfritt material. En konstterapeut var med i rummet som stöd om de behövde hjälp med något. Kortisolnivåerna före och efter lektionen mättes med salivtest och resultatet visade att nivåerna sänktes hos 75 procent av deltagarna.

Text: Malin Johansson