Virtuell distans sänker företagens innovationskraft

Ulrika Unell på Lärande i Sverige talar till sina anställda om vikten av innovation på företag

Tekniken har möjliggjort en högre effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen men det finns en baksida av myntet. Idag är vi mer isolerade och ensamma än vad vi någonsin har varit. Den virtuella distansen mellan människor ger oavsiktliga effekter på arbetsplatsen. Innovationen sjunker, förtroendet för kollegor sänks, engagemanget dalar och viljan att hjälpa sina medarbetare minskar.  I hållbarhetens namn bör vi dra ner på bilåkande och flygresande för att minska klimatpåverkan. Vi har fler tekniska möjligheter att kommunicera med omvärlden än någonsin förut. Det fysiska mötet är inte nödvändigt längre och…

Läs mer

Skapa förutsättning för ett givande arbetsliv

Vår livsstil har förändrats enormt bara under de senaste decennierna. Vi lever idag i ett materiellt välstånd i ett högre tempo och med tekniska hjälpmedel som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunnande drömma om för 100 år sedan. Det ger oss egentligen förutsättningar att effektivisera och hantera vår vardag på ett enklare sätt än tidigare men samtidigt leder vårt sätt att leva, ironiskt nog, till mindre tid i avkoppling och rekreation Ohälsan ökar Undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att 16 procent är oroliga för att deras jobb på sikt…

Läs mer