Virtuell distans sänker företagens innovationskraft

Ulrika Unell på Lärande i Sverige talar till sina anställda om vikten av innovation på företag

Tekniken har möjliggjort en högre effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen men det finns en baksida av myntet. Idag är vi mer isolerade och ensamma än vad vi någonsin har varit. Den virtuella distansen mellan människor ger oavsiktliga effekter på arbetsplatsen. Innovationen sjunker, förtroendet för kollegor sänks, engagemanget dalar och viljan att hjälpa sina medarbetare minskar.  I hållbarhetens namn bör vi dra ner på bilåkande och flygresande för att minska klimatpåverkan. Vi har fler tekniska möjligheter att kommunicera med omvärlden än någonsin förut. Det fysiska mötet är inte nödvändigt längre och…

Läs mer

Välj hälsa – våga göra ett karriärbyte mitt i livet

Hälsa kommer inte alltid från medicin. Många gånger kommer den från frid i sinnet, frid i hjärtat och frid i själen. Går arbetet ut över hälsan bör du fundera på att göra ett karriärbyte. Det är aldrig försent att påbörja karriär 2.0. Allt börjar med vilka val vi gör tidigt i livet. Redan som barn uppmuntras vi att följa samhällets normer. Normer som har satts av generationer före oss. Varför gör vi så och varför ifrågasätter vi inte dessa mer? Vi förväntas gå i grundskola, gå gymnasiet och sedan läsa…

Läs mer