Om oss

Den här sidan är skapad av studenter på kursen webbredaktör på Poppius journalistskola under våren 2019. Vi valde gemensamt temat Hållbar livsstil. Vi vill engagera och inspirera våra besökare till att tänka nytt, prova nya saker och reflektera över utmaningar och möjligheter till en mer hållbar livsstil. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Små förändringar i vardagen kan spridas som ringar på vattnet.

Ringar på vattnet

Vad menar vi med hållbarhet?

Hållbarhet är modeord och används på många sätt. Vi har fokuserat på breda områden, från det personliga till det globala.

Hållbarhet delas ofta in i tre områden:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

De går sällan att särskilja, ett ekologiskt hållbart alternativ ger ofta vinning på de andra områdena.