Lider du av klimatångest? – så minskar du din oro

Bildkälla Engin Akyurt/Pixabay

Känner du att det verkar komplicerat och nästan omöjligt att bli klimatmedveten? Att du inte vet var du ska börja? Under 2018 har det blivit allt mer tydligt att, ju mer vi lär oss om klimatpåverkan, desto mer ångest och oro får vi. Enligt SIFOs senaste undersökning i ämnet lider nästan varannan person i Sverige av klimatångest eller en stark oro som är kopplad till klimatförändringarna.

Hösten 2018 gjorde ICA och Kantar Sifo, en undersökning om hur svenskar tänkte kring klimatfrågan. Totalt 1000 personer tillfrågades. Resultatet visade att, närmare 46 procent av de tillfrågade har klimatångest – alltså en stark oro som kan kopplas till klimatförändringarna. För mycket information och för många valmöjligheter tros ha resulterat i en sorts allmän handlingsförlamning och att allt fler fastnar i klimatdepression.

Så, vad kan vi själva göra för att minska vår klimatoro? Att leva hållbart och utan ångest borde inte vara svårt eller alltför komplicerat. Kan det räcka med små omställningar i våra dagliga vanemönster och en mer aktiv sparsamhet gällande jordens resurser som start? Syftet med den här artikeln är att inspirera till långsiktigt hållbara förändringar som på kort tid kan minska en groende oro för vår planet. Och visa att det är betydligt enklare än man tror att klimatanpassa sin livsstil.

Kicka igång ditt nya klimatsmarta liv och minska din oro genom några enkla steg:

Sätt upp rimliga klimatmål

Håll det enkelt.  Små ändringar kan ge stor effekt i längden och är oftast lättare att behålla. Snegla inte på grannen utan fokusera istället på att sätta upp rimliga klimatmål och anpassningar, som är genomförbara för dig, i din vardag. Ju lättare förändringarna blir att upprätthålla, desto troligare är det att du når dina mål. Till din hjälp kan du förslagsvis använda någon av de många gratisverktyg som finns på nätet för att minska eller beräkna ditt klimatavtryck. Mitt klimatmål på ICAs webbsida, Världsnaturfonden WWFs Klimatkalkylatorn eller ClimateHero är några exempel av många.

Bryt dåliga vanor och gör medvetna val

Det är rimligtvis lättare att sluta med vanor än att lägga till nya. Så tänk om! Finns det saker du gör mer eller mindre omedvetet och som du kan göra på ett annat sätt? Med stor sannolikhet kan du, inom några få minuter, komma på en handfull saker som du gör på ren rutin. Och utan att någon gång ha funderat på varför. Med lite ökad medvetenhet och en insikt om varför du gör saker på ett visst sätt, blir det enklare att ge upp onödiga vanor. Tänk om du skulle sluta ta hissen i ditt hus? Du kanske behövde ta hissen i ditt gamla hus när du bodde på femte våningen och nu när du bor på plan två kan du överväga trapporna.

Utmana dig själv – sätt upp klimatmål

För att leva ett mera klimatsmart liv och uppfylla dina personliga klimatmål behöver du utmana dig själv. Dagligen och hela tiden. Prova dig fram i vad som funkar bäst för dig. En miljöbov av många är kaffetillverkningen, så varför inte börja där? Bestäm dig, till exempel, för att inte göra fler koppar kaffe än du faktiskt dricker upp. Eller för att du inte ska hälla ut en enda droppe i vasken.

När du ändå är igång kan du kanske fortsätta med mobilen. Anders Hansen, författaren till boken Skärmhjärnan, skriver om forskning som belyser att vår hjärna ännu inte är tillräckligt anpassad för digital modern tid. Han menar, i korthet, att detta i sin tur leder till negativ stress och depression. För en hållbar livsstil och bibehållen hälsa bör vi alltså enligt författaren, lägga mobilen åt sidan så ofta vi bara kan. Att ta för vana satt alltid sätta mobilen i strömsparläge minskar även vår elkonsumtion eftersom vi slipper ladda den hela tiden. Win-Win, på alla tänkbara fronter.

Det är klimatsmart att ransonera

Att vara snål har länge ansetts som något dåligt men med tanke på dagens klimatläge behöver vi fundera på nytt och vända snålhet till något positivt! Tänk bara vad vi kan lära av våra, alltid så sparsamma, äldre släktingar och deras erfarenheter från efterkrigstider och ransonering. Deras grundinställning kring att inte ta någonting för givet och att inte använda mer än de behöver. Snåla, spara, återanvända, ransonera och ta till vara på varor och tjänster som finns lokalt och från dag till dag. Är det inte just det som är att vara klimatsmart? Så snåla på, återanvänd och spara mera, heja gammelfarmor!

Behöver jag verkligen den här?

Den frågan kan vara starten på ditt klimatsmarta liv och förhoppningsvis slutet på delar av din klimatoro. Har du oanvända rea-plagg i garderoben, julklappar som aldrig använts, frukt och grönsaker som ruttnar i kylen? Allihop är saker som garanterat ökar på din klimatångest. Aktiva val, medvetenhet, minskar den. Ställ då frågan – behöver jag verkligen den här eller kan jag klara mig utan? Testa att motivera varje inköp för dig själv så blir valen enklare medvetna och du kommer snart att upptäcka skillnad både i minskad oro, samvete och plånbok.

Sammanfattningsvis:

  • Börja smått och sätt upp rimliga mål
  • Sluta med ovanor och gör medvetna val
  • Snåla mera och återanvänd
  • Ifrågasätt och motivera dina inköp

Läs gärna även mer på: Naturskyddsföreningen, Klimatsmart, Naturvårdsverket

Källor:Undersökning Kantor/ Icagruppen AB, pressmeddelandearkiv 2018, Skärmhjärnan av Anders Hansen, 2019 Bonnier Fakta.

Foto toppbild: Engin Akyurt, Unsplash


Relaterade artiklar