Bättre luft hemma med ampellilja

En ampellilja kommer med posten, sätts i vatten och får rötter för att sedan planteras. Växer och får så småningom små skott som kan skickas vidare med posten till en vän.

När NASA på 80-talet byggde bostäder som skulle kunna användas i rymden upptäckte man att en del växter har en fantastisk förmåga att rena luften. Ampelliljan är en av de dessa.

Växter har en fantastisk förmåga att när de suger upp koldioxid tar de samtidigt upp skadliga ämnen i närmiljön som formaldehyd, trikloretylen och benzen. Gifterna oskadliggörs i växternas rötter och omvandlas till näring och ut ”andas” växterna syre. Det blir alltså en dubbel hälsovinst för oss människor. Dessutom är den här finurliga reningsfabriken helt ljudlös. Riktigt smart!

Se hur du lätt får fler av luftrenaren ampelliljan! Och hur du kan göra en vän glad.

Av Katarzyma Zebrowska och Ann-Louise Alexandersson

Relaterade artiklar