Klimatkompensera för din klimatpåverkan

Lidingöbanan

United Nations Framework Convention on Climate Change, även kallad klimatkonventionen på svenska, med uppdraget att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser, står bakom Climate Neutral Now.

Climate Neutral Now innebär att företag och organisationer skriver på att de ska beräkna den egna verksamhetens klimatpåverkan vad gäller växthusgaser, sedan ska de minska sin påverkan och därefter klimatkompensera för den påverkan som de ännu inte kan minska.

Det är viktigt att klimatkompensera

Det är så viktigt att klimatkompensera. Varför? Jo vi tvingas ta reda på vad av det vi gör som påverkar klimatet, och hur mycket. Vilket i sin tur ger information om vilka områden som vi först bör koncentrera oss på. Det som är lätt att ändra och som ger störst resultat. Det är där vi ska börja.

Klimatkompensation genom trädplantering

Själv har jag klimatkompenserat både privat och i mitt arbete. När jag räknade ut hur stor min privata klimatpåverkan var för omkring tio år sedan så sålde jag min bil, jag började resa mer kollektivt, äta mycket mer vegetariskt, välja tåg före flyg och att välja bort elektronik som inte är helt nödvändig i min vardag, exempelvis elvisp och liknande. Och den elektronik som jag tycker underlättar och förenklar min vardag i hög utsträckning så som kylskåp och ugn har jag valt de mest hållbara och energisnåla.

Fossilfritt pensionssparande

Jag har även sett över mitt pensionssparande där jag valt fossilfria placeringar. Det finns många olika val att göra, och där jag idag inte kan göra bättre val så klimatkompenserar jag genom trädplantering. Tills jag gjort bättre val.

Det vi gör i Sverige har betydelse

Nu vet jag att en del säger att det vi gör i Sverige inte betyder så mycket eftersom vi är så få människor i Sverige om vi jämför övriga världen. Jag säger att det visst har betydelse. Vi behöver göra allt vi kan för att minska vår egna påverkan. Både för att visa att det går och för att driva utvecklingen framåt och för att det inte går att säga att den egna handlingen inte har någon betydelse. För kan jag minska min klimatpåverkan så kan det göras på samma sätt av någon annan, och kan vi som nation minska vår klimatpåverkan så kan det göras av andra nationer.

Det jag har gjort för att minska min klimatpåverkan har inte minskat min levnadsstandard, det har istället ökat den. Det jag förlorat i saker har jag vunnit i tid. Ofta vill en tro att saker minskar tidåtgången, när det istället ökar den. Det är viktigt att känna till hur stor ens egna klimatpåverkan är och det är viktigt att ändra det egna beteendet och att klimatkompensera, men det allra viktigaste är att ha bestämt sig för att vara en del av lösningen.

Sara Haasmark

Relaterade artiklar