Cirkulär framtidsshopping i världens första återbruksgalleria

Vid första anblicken ser det ut som en helt vanlig galleria, men om man tittar närmare så är ReTuna i Eskilstuna helt unik. Det är nämligen världens första återbruksgalleria, vilket betyder att allt som säljs i de 14 nischade butikerna är återbrukat, ekologiskt eller hållbart producerat. 

I ReTuna Återbruksgalleria finns det mesta som den vanlige shoppingentusiasten är ute efter: kläder, inredning, möbler, böcker, sportutrustning, blommor, teknikprylar, vitvaror, utrustning för småbarn och djur samt fika- och lunchmöjligheter. Skillnaden för kunden är att utbudet varierar från gång till gång beroende på vad som lämnats in i Returen. Det är en del av Eskilstunas återvinningscentral och ligger lämpligt nog vägg i vägg med gallerian. 

– Butikerna i gallerian reparerar och förädlar inlämnade saker till nya produkter som de sedan säljer vidare. Blommor och mat kommer uteslutande från ekologiska och hållbara odlingar. Återbruk ligger verkligen i tiden och detta är såklart ett mer klimatsmart sätt att bedriva handel, säger Sofia Bystedt, som guidar i ReTuna.

Sofia Bystedt, en blond, svartklädd kvinna, framför en bokhandel med begagnade böcker i ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna.
Sofia Bystedt jobbar med klimatsmarta konferenser på ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna.

Återvinning och upcycling

En form av förädling kallas upcycling och innebär en uppgradering på produktionsskalan. Skräp blir något nytt och mer exklusivt, istället för att graderas ned till något sämre i varje återvinningssteg. Exempel på upcycling ses i entrén till ReTuna, där det stora konstgjorda trädet visar sig vara gamla pet-flaskor i ny skepnad och den omgärdande träbänken är tillverkad av gamla armstöd från fåtöljer.

– Genom att konsumera återbrukade saker hjälps vi åt att skapa ett cirkulärt kretslopp istället för ett linjärt. Tillsammans reducerar vi användningen av nya råvaror och bidrar till minskat utnyttjande av naturens resurser, mindre energiåtgång och minskade utsläpp av koldioxid, förtydligar Sofia.

ReTuna skapades och ägs av kommunen, men butiksägarna driver sina egna företag. 

– Butiksinnehavarna betalar hyra för sina lokaler och i den kostnaden ingår fri tillgång till önskade produkter från Returen, berättar Sofia. Däremot ska man inte missta sig och tro att det bara är att hämta upp produkter och sälja. Det ligger ofta många timmars arbete bakom försäljningen, med sortering, rengöring och upcycling. 

ReTuna är inte bara ett shoppingcenter utan även en hållbar mötesplats. I lokalen huserar folkhögskoleutbildningen Recycle Design, vars studenter också använder inlämnat material för kreativt skapande. Det anordnas även klimatsmarta konferenser, föreläsningar, temadagar och evenemang med hållbarhetsfokus.

Internationell uppmärksamhet

Nyheten om världens första återbruksgalleria har inte passerat obemärkt. Dokumentärfilmare från hela världen har besökt gallerian och journalister från bland annat BBC och Huffington Post har gjort reportage om ReTuna. Dessutom har nyfikna turister från flera länder fått en ny anledning att besöka Eskilstuna. Det framgångsrika konceptet sprids och det finns nu liknande initiativ på gång på ett flertal platser globalt.  

ReTuna Återbruksgalleria slog upp sina portar i augusti 2015 och har förutom att erbjuda hållbar shopping och hållbara evenemang, även skapat över 50 nya arbetstillfällen. Detta främst inom mottagning och grovsortering för personer i Eskilstuna kommuns resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete. Omsättningen har ökat för varje år och 2018 såldes återvunna produkter för nästan 12 miljoner kronor. Både gallerian och återvinningscentralen ägs av det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö.

– Det här är framtidens shopping, ler Sofia. Hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre, utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

Relaterade artiklar