Stockholms första tunnelbana var tre stationer lång

Spårvagnståg på tunnelbanestationen Ringvägen (nuvarande Skanstull) 1933.
Påstigning på tunnelbanestationen Ringvägen (nuvarande Skanstull), en av de första tunnelbanestationerna, i september 1933. Örbybanans spårvagnar gick mellan Örby och Slussen, det vill säga både ovan och under jord. (Fotografi från Spårvägsmuseet/Stockholmskällan, fotograf okänd.)

Hur gick det till när Stockholm fick sin tunnelbana? Det började på 1930-talet och det var med spårvagnar, inte tunnelbanetåg, som stockholmarna åkte på den första tunnelbanesträckan. För linjen, som bestod av totalt tre stationer, byggde Stockholms stad Södertunneln på Södermalm.

Vid slutet av 1910-talet fanns det ett stort nät av spårvägar i Stockholm. Gatutrafiken, med bland annat Enskedebanans spårvagnar, som gick mellan Slussen och Skarpnäck, blev tätare och tätare och att flytta ned spårvägstrafiken i en tunnel var något som kom på tal redan 1920. När sedan nya förstäder planerades och Örbybanan, som sträckte sig mellan Slussen och Örby, öppnade 1930 blev situationen ännu värre.

Borgarrådet Yngve Larsson, 1931.
Borgarrådet Yngve Larsson, fotograferad av Atelier Jaeger för tidskriften Hvar 8 dag i mars 1931, ett par veckor innan beslutet om Södertunneln och Slussen togs.

Trafikkommittén rekommenderade sprängning

Yngve Larsson, gatu- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, tillsatte 1930 års trafikkommitté, som fick till uppgift att lösa stadens trafikproblem. Kommittén lade fram sitt betänkande om Södertunneln och ombyggnad av Slussenområdet i februari 1931 och knappt ett par månader senare tog stadsfullmäktige beslutet att genomföra båda projekten. På hösten samma år satte bygget av Södertunneln (som också kallas Katarinatunneln), som skulle gå mellan Slussen och Skanstull, igång. Stockholmarna började höra sprängsalvor under Katarinaberget. Det här var ett första steg i arbetet att göra om spårvägarna i Stockholms södra förorter till en tunnelbana.

 

Bygget av Södertunneln/Katarinatunneln för Stockholms första tunnelbana, 1932.
Arbete med Södertunneln vid Götgatan och trapporna som leder till Allhelgonagatan, september 1932. (Fotografi från Gatukontoret/ Stockholmskällan, fotograf okänd.)

Kung Gustav V invigde Södertunneln

Den 30 september 1933 invigde kung Gustav V Södertunneln och den första spårbanan under jord. Banan drevs som en så kallad premetro, spårvagnstrafik som delvis gick i tunnel, men kallades för tunnelbana redan då. En tunnelbana i ordets riktiga bemärkelse fick Stockholm när den gröna linjen, med tyngre tunnelbanetåg, invigdes 1950.

Tunnelbanestationen Södra Bantorget (nuvarande Medborgarplatsen) 1933.
Station Södra Bantorget, nuvarande Medborgarplatsen, år 1933, exteriör sedd från sydväst. (Fotografi från Spårvägsmuseet/Stockholmskällan, fotograf okänd.)

De första stationerna hette Slussen, Södra Bantorget och Ringvägen

Södertunnelns tre stationer var Södra Bantorget (nuvarande Medborgarplatsen) och Ringvägen (nuvarande Skanstull), Stockholms första underjordiska stationer, och Slussens station, som låg under bar himmel ända fram till 1961 (Lorentzi, M. & Olgarsson, P., Slussen. 1935 års anläggning. Byggnadshistorisk rapport 2005:3. Stockholms stadsmuseum). Det är dessa tre stationer som dagens gröna linje vilar på och som utbyggnaden av hela Stockholms tunnelbanesystem utgått från.

(Källa: Wikipedia)

Ingrid Nilsson

Liknande inlägg