Åker du i en C20-vagn eller en Cx-vagn?

En gammal vagn av modell Cx och en ny vagn av modell C20 vid en perrong utomhus i solen på Gamla stans station
Närmast en Cx och på andra sidan perrongen en C20 på station Gamla stan.

Åker du med en C20 eller en Cx?

Här har du en snabb genomgång av de två typer av vagnar som finns i Stockholms tunnelbana. Mellan två stationer hinner du få nya fakta om din vagn.

På gröna linjen är du i en ny vagn av modell C20. På blå eller röda linjen är du i stället i en ny C20 eller i en av de gamla, som kan vara av modell C6, C14 eller C15. De gamla vagnarna hör till de modeller som gemensamt brukar kallas Cx för att göra det enklare. De tre modellerna ser ungefär likadana ut.

I varje långt tåg används tre C20-vagnar eller åtta Cx-vagnar.

De nya vagnarna har mjukare gång än de gamla, där det skramlar, gnisslar, tjuter och skakar betydligt mer under färden.

Hur nya är de nya vagnarna och hur gamla är de gamla?

De nya C20-vagnarna är upp till 20 år gamla och ska snart renoveras för att hålla ungefär många år till. De levererades mellan år 1998 och 2004.

De gamla C6-, C14 och C15-vagnarna kan vara upp till nästan 50 år gamla och levererades mellan år 1970 och 1985.

Hur lång är en vagn?

En C20-vagn är 46.5 meter lång, nästan lika lång som en längd i Eriksdalsbadets stora bassänger. Ett tåg med tre vagnar är alltså 140 meter långt.

En Cx-vagn är mindre än hälften så lång som en C20-vagn, cirka 17,3 – 17,6 meter. Ett tåg med åtta Cx-vagnar är alltså 138,4 m -140,8 m långt.

Tåg med nya vagnar och tåg med gamla vagnar är alltså ungefär lika långa.

Hur många är vagnarna?

År 2016 fanns 271 C20-vagnar och 184 Cx-vagnar i trafik. De gamla vagnarna minskar i antal för varje år.

Och hur mycket väger de?
Varje C20-vagn väger 67 ton, lika mycket som ungefär lika många lätta bilar. Ett långt C20-tåg väger 201 ton.

Varje Cx-vagn väger 23-29 ton, beroende på modell.  Ett långt Cx-tåg väger alltså 184 – 232 ton.

Tåg med nya och tåg med gamla vagnar väger alltså ungefär lika mycket.

Hur många platser finns?

I en ny C20-vagn finns sittplats för 126 personer och ståplats för 288 personer, sammanlagt 414 personer. I ett C20-tåg med tre vagnar ryms mer än 1000 personer, närmare bestämt 1242.

I varje Cx-vagn finns sittplats för 48 personer och ståplats för 110 personer, sammanlagt 158 personer. I helt tåg med åtta vagnar finns plats för 1264 personer.

Något fler personer får alltså plats i tåg med gamla vagnar.

Och hur stor är motoreffekten?

Varje C20-vagn har en elmotor med motoreffekt på 1 000 kW (kilowatt). Det motsvarar ungefär motoreffekten i tre mycket sportiga elbilar eller fyra tusen elcyklar. Sammanlagt blir motorernas effekt i ett långt tåg 3 000 kW.

I Cx-vagnarna är motorerna förstås svagare. Deras motoreffekt är 400 – 440 kW. I ett långt tåg blir sammanlagda motorstyrkan 3 200 – 3 520 kW.

Motorerna i tåg med nya vagnar har alltså något lägre motoreffekt.

Nästa år börja nya vagnar rulla

Nästa år ska nya C30-vagnar börja användas. De första vagnarna är redan levererade och testas i år av SL.

Vagnarna ska vara utrustade med luftkonditionering och det finns plats för cyklar. Däremot blir sittplatserna blir färre.

Mer om vagnarna

 Varje C20 har fått ett namn. Finns ditt namn med?

Historien om hur trafiken med tunnelbanevagnen kom igång i Stockholm.

Fakta från SL om kollektivtrafiken 2016

Text och bild: Gunilla Antvik

 

Liknande inlägg