giftigt för din hund

Fem livsmedel som kan vara giftiga för din hund

Njursvikt, kräkningar, buksmärta och till och med dödsfall – det kan bli resultatet om din hund får i sig något som är giftigt för den. Vi listar fem saker din hund absolut inte ska äta. 

1. Vindruvor och russin

Både vindruvor och russin kan orsaka akut njursvikt hos hundar. Det här gäller alla sorters druvor, både med och utan kärnor. Man vet inte exakt varför druvor och russin är så farliga för hundar och känsligheten kan vara individuell – vissa hundar klarar druvor och russin medan andra blir förgiftade av små mängder.

En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor eller russin kräver tidigt insatt behandling där man framkallar kräkning och ger medicinskt kol i flera omgångar. Här krävs också intensiv övervakning som ofta sträcker sig över flera veckor. Trots insatt behandling är dödligheten hög.

Symtom: Kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med diarré. Buksmärta, vinglighet och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan de här symtomen kommer.

2. Kakao och choklad

Choklad innehållet teobromin och koffein och det är giftigt för hundar. Hur mycket choklad en hund kan äta utan att bli sjuk beror på hur stor den är, men det kan också variera från hund till hund. Generellt kan en hund som väger 10 kilo äta mellan 12 och 40 gram mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att man behöver tillkalla veterinär.

Symtom: Kräkningar, buksmärta, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning med mera. Stora mängder choklad kan leda till dödsfall.

3. Jäsdeg

Degen jäser i magen på hunden och då bildas alkohol – hunden blir helt enkelt berusad. Det är sällan livshotande men kan vara väldigt obehagligt för din hund. Så håll jäsande degar under uppsikt och utom räckhåll för hunden!

Symtom: Ostadighet och vinglighet.

4. Lök

Lök innehåller ett ämne som heter allicin och som är giftigt för hundar. Allicin finns i både rå och tillagad lök och kan orsaka blodbrist hos din hund. Eftersom det är svårt att säga hur mycket lök som kan leda till förgiftning bör du inte ge din hund lök över huvud taget.

Symtom: Diarré, kräkningar, kramper, minskad aptit, andningsbesvär, bleka slemhinnor, buksmärtor med mera. Kan även leda till dödsfall.

5. Nötter

Hundar mår inte bra av att äta nötter och särskilt macadamianötter är giftiga för hundar. Salta jordnötter kan dessutom leda till saltförgiftning.

Symtom: Minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, nedsatt leverfunktion, diarré, magproblem, vinglighet, slöhet, förlamning med mera. Kan leda till dödsfall.

Om du misstänker att din hund blivit förgiftad av något, kontakta alltid veterinär direkt.

Åsa Karsberg
Toppbild: Simone van der Koelen

 

Källa: agria.se