Fler poliser behövs på Södermalm

| 28 maj, 2018

Det krävs 100 nya tjänster för att klara polisens uppdrag på Södermalm. Det anser ingripandepolisen och huvudskyddsombudet Martin Åkerlund.

Av Carl Rehnström

Ingripandepolisen Martin Åkerlund har arbetat sedan år 2010. Han jobbar på Södermalms polisstation, som ingår i City polismästardistrikt som även täcker Stockholms innerstad och Lidingö. Martin är 32 år gammal och har under de senaste fyra åren engagerat sig fackligt, varav två år som huvudskyddsombud.

– Mitt fokus är ju vår arbetsmiljö, vad kan jag göra tillsammans med arbetsgivare för att de poliser som jobbar ska få en bättre arbetsmiljö och minska riskerna.

Arbetsmiljö är ett komplext och sammansatt område som handlar om att minska riskerna i arbetet genom att poliserna får rätt utrustning, bra taktik, tillräcklig bemanning samt bli utbildade inom olika områden.

Martins arbetsyta sträcker sig över hela Stockholms innerstad, ett stort område med en stor befolkning men det är långt ifrån säkert att de personer som han och kollegorna ingriper mot själva bor där.

– Folk kommer utifrån för att visa upp sig i krogmiljö eller för att möta upp någon, som en mötesplats. Jag har under mina åtta år blivit igenkänd två gånger på fritiden av personer som jag ingripit mot, men jag kan tänka mig att det är värre om du jobbar i mindre polisdistrikt.

Fokus på grovt kriminella och vapenhantering

Hur brottsligheten ser ut och vilken typ av problem och risker Martin och kollegorna ställs inför beror på veckodagen och tid på dygnet. Generellt har det alltid varit ordningsproblem i krogmiljön med fylleri, bråk och tillgreppsbrott under helgkvällar. Martin tycker därför mer om att jobba vardagnätter då han kan fokusera på det som han önskar kunna lägga mer polisiära resurser på, den grova kriminaliteten.

– Jag vill hellre lägga energi på de grovt kriminella. De vill visa att de tillhör olika gäng och kontrollera vapen- och narkotikahanteringen. På vardagnätter kan vi också fokusera mer på de som kör bil påverkade av alkohol och droger, sånt som är skadligt för allmänheten.

Tillgången på vapen är god och det sker regelbundet beslag från personer på Södermalm och i City som bär vapen och skottsäker väst för att skydda sig mot andra kriminella. Det är således ett faktum att polisen ställs inför beväpnade personer även om de i första hand inte riktar sig mot polisen som sådan.

– Vi har en bra kartläggning av de kriminella nätverken och vi träffar på dem regelbundet på krogar och ställen där de uppehåller sig, även här på Södermalm. Vi har ju haft en situation där vi misstänkt att de kastat en handgranat mot en uteservering på Södermalm i år.

Ändrade attityder hos allmänheten

Hur känner man som polistjänsteman, rent känslomässigt, att närma sig individer som man med goda skäl vet har ett stort våldskapital och därtill kan vara beväpnade? Martin är tydlig i sitt svar:

– Självklart måste man ha ett säkerhetstänk men det är min uppgift att kontrollera, störa deras verksamhet och lagföra dessa personer. Man måste tänka taktiskt i ”vad kan det här leda till” men det är lite som ett spel, de vet vilka förutsättningar som gäller rent juridiskt. Jag känner mig inte orolig, säger Martin.

Samtidigt påpekar Martin att hoten mot poliser och deras anhöriga generellt har ökat över tid. Hot får han ofta ta emot i arbetet men ett rekvisit för att det ska ”räknas” är att du faktiskt upplever en rädsla att hotet kan komma att genomföras. Det måste finnas en substans i det uttalade hotet annars kommer det inte hålla juridiskt i en rättegång. Martin har varit målsägare vid fyra tillfällen i rättegångar avseende olaga hot och våld mot tjänsteman.

Även om Martin inte lutar sig mot någon statistik upplever han förändrade attityder hos allmänheten. Den stora massan är positivt inställd gentemot polisen och deras arbete, något han anser varit konstant under sina åtta år inom myndigheten. Samtidigt upplever han en tydlig förändring över tid:

– Man blir oftare förolämpad och jag får höra det från olika typer av människor. Tidigare var det kriminella personer som stod för detta men nu kan jag höra det från den vanliga allmänheten, en uppfattning Martin delar med sina kollegor.

Martin lyfter fram sociologiska förklaringsfaktorer som ökade ekonomiska klyftor och socialt utanförskap i kombination med minskade polisiära resurser som grogrund för attitydförändringar hos delar av allmänheten. Ett ökat antal livsstilskriminella gör att mötena med polisen ökar konfrontationer och risken för verbala eller fysiska angrepp.

– Sen kan jag även uppleva den yngre generationen som mer ifrågasättande till ingripanden och deras syn på vad vi får och vad vi inte får göra. Man blir filmad ganska ofta med mobilkamera vid ingripanden, men jag har inga problem med det, jag vet vad jag får göra och inte göra, konstaterar Martin.

– Många unga verkar lägga större vid ens rättigheter och tänker inte på vad som står i lagtexten om begränsningen av de rättigheterna.

Socialt utsatta på Södermalm

Att Södermalm ibland associeras med sociala problem kommer sig av att det finns 88 olika enheter som vänder sig till personer med missbruk- eller hemlöshetsproblematik, vilket gör Södermalm till en mötesplats för personer med olika typer av social problematik.

– Tantoområdet, området runt polisstationen på Mariatorget och Medborgarplatsen är de mest missbrukstyngda områdena på Södermalm, kanske inte någon skräll konstaterar Martin.

Polismyndigheten har dock en välfungerande debriefingverksamhet där man kan fånga upp och hantera psykiska reaktioner som uppstår i arbetet. Vad gör ett i så många avseenden extremt jobb med ens person?

– Jag uppskattar min lediga tid väldigt mycket och jag har ett politiskt intresse kring vissa frågor. Jag har ju märkt att jag kan bli nere om jag haft svåra ärenden och att jag inte kan titta på sorgliga filmer utan att gråta. Du får ett bagage att bära på och jag är övertygad om att det påverkar din personlighet.

Komplicerat polisarbete kräver fler poliser

Polisens arbete på Södermalm är komplext. Brottsligheten förändras i takt med samhället och allmänhetens attityder. Idag händer det att personer obekymrat tar narkotika öppet på en bardisk på Södermalm och det är följd av en förändrad syn på narkotika och vad man anser sig kunna göra, berättar Martin. Vilka resurser behövs då för att hantera Södermalms brottslighet på ett bättre sätt?

– Pratar vi utopi, så 100 poliser. Det skulle ju vara inre utredare men även personer i yttre tjänst och om du ringer polisen ska du veta att det kommer en. Nu har vi ju inte riktigt resurser för att klara vårt uppdrag.

Media pekar ofta på våldsbrottslighet då det väcker intresse hos allmänheten, samtidigt visar statistik som publicerats på Stockholms stads hemsida att exempelvis våldsbrotten minskat på Södermalm de senaste åren. Narkotikabrottsligheten är något Martin önskade skulle få mer uppmärksamhet då mycket ”kring-brottslighet” som uppstår i narkotikans kölvatten är kopplad till kriminella nätverk.

– Jag skulle ändå säga att arbetsklimatet är relativt gott på Södermalm och som privatperson anser inte Martin att Södermalm är farligt att röra sig på.

 

 

 

Taggar:

Kategori: Reportage

Kommentering är stängt