Föreningen Friends of the Panzi hospital stöttar Dr. Mukweges arbete för våldtagna kvinnor

I över 20 år har Nobelpristagaren Doktor Denis Mukwege, med hjälp av bland annat svenska pengar, byggt upp och drivit ett sjukhus för våldtagna kvinnor och barn i det krigsdrabbade Kongo. Men Sverige ger inte längre några bidrag. När den svenske civilekonomen och entreprenören Peter Rothschild i början av 2018 upptäckte detta grundade han den ideella och obundna föreningen ”Friends of the Panzi hospital”.

I en intervju i Affärsvärlden den 5 oktober 2018 berättar Peter Rothschild att nya EU-direktiv förhindrar medlemsländerna, och däribland Sverige, att stötta själva driften av sjukhus och liknande verksamheter och att detta gjorde ett hål i Panzisjukhusets budget. Detta riskerade att äventyra det viktiga arbete som Dr. Mukwege och hans medarbetare utför för att hjälpa våldtagna kvinnor och barn.
”Jag var väldigt upprörd över det eftersom han gör ett fantastiskt arbete när han räddar dem efter att de har utsätts för sexuellt våld.”
Han är kritisk till EU-direktiven och att SIDA och UD valt att dra in stödet till Panzisjukhuset.
Det är inga jättesummor, vår målsättning är att samla ihop 3,5 miljoner kronor.

 

Ett land i konflikt

Kriget i den Demokratiska republiken Kongo startade 1998 och räknas som världens dödligaste konflikt sedan andra världskriget. Det långa kriget har varit förödande för samhället och uppbyggnaden av landets infrastruktur. I detta instabila land har människor inte bara dött av militärt våld, utan även på grund av sjukdomar och svält som ett direkt resultat av kriget. Formellt sett tog kriget slut 2003, men stridigheterna, som i grunden kan sägas handla om vem som ska bestämma över och ha tillgång till landets naturresurser, har fortsatt sedan dess. Det är framför allt i landets östra delar som det finns motsättningar mellan olika tutsi- respektive hutuledda grupperingar.

För cirka 20 år sedan träffade Dr Mukwege för första gången en kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld. Han påverkades starkt av insikten om civilbefolkningens utsatta situation och beslutade sig för att viga sitt liv åt våldtagna kvinnor och barn, och att informera omvärlden om det brutala, sexuella våld som blivit ett allt effektivare vapen i konflikthärdar. Som ett första steg i sin kamp initierade Dr. Mukwege uppbyggnaden av Panzisjukhuset, som idag vårdar cirka 3 500 våldtagna kvinnor per år.

När en kvinna kommer till sjukhuset är det först de akuta fysiska skadorna som måste åtgärdas. Ofta behöver kvinnan genomgå en eller flera operationer för att i möjligaste mån få sitt skadade underliv återställt. Därefter ges kvinnorna och deras barn professionell psykologisk hjälp för att bearbeta sina trauman och försöka återerövra ett något så när normalt liv. På grund av fördomar blir många av dessa kvinnor förvisade från sina hembyar och förlorar kontakten med sina familjer. Därför måste de anställda på sjukhuset se till kvinnorna och barnens hela livssituation och bland annat erbjuda förebyggande mödravård och olika sociala insatser som exempelvis yrkesutbildning, transitboende och ett socialt sammanhang. Förutom gynekologer och andra läkare är psykologer och socialarbetare knutna till sjukhuset. Till allt detta behövs det pengar, cirka 3,5 miljoner kronor per år.

Föreningens syfte och mål

I Friends of the Panzi hospitals stadgar kan man läsa att syftet med föreningen är ”att stötta Panzisjukhuset och dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att främja samhällsdebatten kring situationen i östra DR Kongo.” På plats samarbetar föreningen med Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU), en förening som har många års erfarenhet av biståndsarbete i Kongo och som upparbetat kanaler för att förmedla pengar till avsedda mottagare.

Föreningens sekreterare, advokaten Sofia Kax, kom i kontakt med föreningen i samband med ett pro bono-uppdrag och kände direkt att hon ville engagera sig mer, då hon alltid haft ett stort samhällsintresse och brinner för frågor som rör jämställdhet och kvinnors rättigheter.
– Sjukhusets arbete är alldeles för viktigt för att inte få den uppmärksamhet och den finansiering som det behöver och förtjänar.

Eftersom föreningen är relativt nystartad har verksamheten ännu inte riktigt kommit igång.
– Tanken med vår förening är att vi ska hitta andra forum än vad PMU använder sig av för att samla in pengar till Panzisjukhuset. Vår första aktivitet går av stapeln den 13 december då vi anordnar en träff i samband med att Dr. Mukwege är i Stockholm. I framtiden hoppas vi kunna arrangera olika typer av evenemang för att samla in pengar, men vi vill även skriva debattartiklar och genomföra andra aktiviteter för att belysa situationen i Kongo. Förutom att konkret samla in pengar, hoppas vi alltså att vi kan göra människor medvetna om vad som händer i Kongo.

Besök av Dr. Mukwege

Den 10 december tilldelades Dr. Mukwege tillsammans med Nadia Murad Nobels fredspris. Båda har på var sitt håll fört en kamp mot, och informerat omvärlden om, sexuellt våld i krigssituationer.

Några dagar efter prisutdelningen, den 13 december, besökte Dr. Mukwege Stockholm, och Friends of the Panzi hospital anordnade en informationskväll i syfte att samla in pengar och få fler medlemmar till organisationen.  Eventet blev snabbt fullbokat. Kvällen inleddes med mingel och snittar ackompanjerat av musiker från Kongo. Därefter fick åhörarna information om konflikten innan Malou von Sivers intervjuade kvällens huvudattraktion – Dr. Mukwege.

 

 

Fakta:

Den som vill stödja the Panzi hospital kan skänka en engångsgåva genom att swisha en valfri summa till 9000506 (det är viktigt att ange ”Friends of Panzi” i meddelandefältet för att gåvan ska hamna rätt). Man kan också bli medlem. Medlemsavgiften uppgår till 250 kr per år, och självklart kan man bli månadsgivare med ett valt belopp.

Som medlem får man kontinuerligt information om situationen i Kongo och verksamheten på sjukhuset. Dessutom bjuds man in till olika event som föreningen anordnar.

Ytterligare information finns på https://friendsofpanzi.se/.

 

Annethe Larsson

 

 

Läs mer