Tuffare att göra karriär som kvinna inom akademin

Amanda Lundeteg på Allbrights huvudkontor vid Nybroplan, Stockholm. Bild Louise Arvidsson

Manlig vänskapskorruption på de svenska universiteten får avgöra karriärer inom akademin. Sju av tio professorer är män på de svenska lärosätena och arbetsplatskulturen är under all kritik enligt Allbrights undersökning. Diffusa meriter får vara med och påverka bedömningen för toppjobben.
– Tio år senare, när jag lämnat universitet, ser det likadant ut i vår undersökning säger Amanda Lundeteg VD för Allbright stiftelsen.

Allbrights undersökning visar på flera hinder för de kvinnor som vill göra karriär inom akademin och det är med och bidrar till en snedfördelning mellan män och kvinnor inom professorsämbetena. Man pekar på flera områden som kräver förbättring för att få en jämställd professorsstab. Mentorskapet och rekrytering är problematisk och undersökningen visar att det finns utrymme för subjektiva bedömningskriterier. Man menar på att en av huvudfaktorerna beror på homosocial kultur, en kultur där män väljer att lyfta andra män. Professorsyrket innebär bland annat att du får kontrollera hur resurser inom forskningen ska fördelas. Om kvinnor saknas i ämbetet innebär det att frågor som behöver forskning, exempelvis kvinnohälsa, kan komma att sakna resurser.

Amanda Hansson, 24 läste sin sista termin i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och utvecklade en slutprodukt i sitt projektarbete inom skönhet. Vid slutet av terminen skulle de presentera sin slutprodukt för en jury.

– Min mentor kom till mig en vecka innan presentationen och sa att han inte tänkte rekommendera min produkt eftersom män inte är intresserad av skönhet. 


Vänner citerar vänner
En viktig del i rekryteringsprocessen till professor är att du blivit citerad i vetenskapliga artiklar. Citering ska baseras på en objektivitet och på meriter men genom samtal med professorer, lektorer och studenter framträder en annan bild. De som skriver vetenskapliga artiklar citeras mestadels av sina vänner och vänners vänner. 
– Om du inte känner rätt person eller om du inte har en professor som tar dig under sina vingar blir det svårare att göra karriär säger Amanda Lundeteg. 

Det finns ett område inom akademin som är överrepresenterat av kvinnorna enligt Allbrights undersökning, administrationsavdelningen. 75 procent av alla administrativa roller utgörs av kvinnorna, ofta efter att ha motats bort från en forskarkarriär. Ett par lösningar presenteras, bland annat en anonymisering av ansökningarna i urvalsprocessen för att markera hur meriter går före namn, kön, vänskap och relationer. 
– Jag tror att anonymiseringen är en lösning av flera, bara att vi kan tala om det mer öppet nu tror jag kan få en positiv effekt säger Amanda. 

Andel kvinnor på ekonomiinstitutioner. Grafik Allbright

Allbright är en ideell stiftelse som verkar för jämställdhet och meritokrati i näringslivet. Deras vision är att verka för lednings- och styrelsegrupper som kan skapa ett mer lönsamt och hållbar näringsliv.

Undersökning: Vetenskapsmannen inte kvinna

Text: Louise Arvidsson
Bild: Louise Arvidsson och Allbright

Läs mer