Tandvården drabbas och bidrar i coronatider

Risken för smittspridning av covid-19 innebär att färre patienter gör sina tandläkarbesök. Det har påverkat tillgänglighet och öppethållande framför allt i offentligt driven tandvård men även privata kliniker påverkas. De ekonomiska sviterna är påtagliga oavsett driftsform, men skälen att dra ner på verksamheten har också varit för att bidra till sjukvårdens behov av material.

– I den rådande situationen tar vi givetvis vårt samhällsansvar och bidrar till sjukvårdens materialförsörjning. Det viktigaste vi kan göra just nu är att värna sjukvården så att de kan ta hand om våra sjuka och gamla, säger Eva Ljung, VD på Folktandvården Stockholm.

Folktandvården i Stockholm

Under april månad har Folktandvården gjort stora begränsningar av sin verksamhet för att hjälpa sjukvården med den materialbrist som covid-19 orsakat. De har under perioden enbart hållit tio mottagningar öppna och erbjudit viss akut tandvård. Folktandvården har ställt in hundratusentals undersökningar och behandlingar på grund av att skyddsutrustning som munskydd och handskar har omprioriterats till sjukvården.

Under maj månad har tillgången på skyddsmaterial blivit bättre och Folktandvården öppnar upp sin verksamhet något. De erbjuder i dagsläget akut tandvård och tandvård där fördröjd behandling kan leda till framtida besvär. De har infört så kallad telefonscreening där de ringer alla patienter innan besök för att säkerställa att de är friska och utan symtom. Nivån på verksamheten utgår från materialsituationen i regionen meddelar Åsa Brandt, pressansvarig. Folktandvården har även på uppdrag av region Stockholm och i samverkan med Karolinska Institutet startat en särskild coronamottagning för patienter med akuta tandbesvär som är eller kan vara smittade av covid-19. 

Privat driven tandvård

Den privata tandvården är även den utsatt för en stor press under pandemin meddelar organisationen Privattandläkarna, de menar att regeringens åtgärder med permitteringsstöd inte varit tillräckliga.

– Åtgärderna som regeringen hittills har tagit fram är varken anpassade efter tandvårdsbranschens eller småföretagens villkor, säger Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna via sajten Dental24. Utan mer stöd från staten väntar utslagning och konkurser inom den privata tandvården.

foto: distriktstandvården.se

Den privata tandvårdskedjan Distriktstandvården anpassar sin verksamhet till halvfart som följd av covid-19 samtidigt som de kan hålla samtliga kliniker öppna med ordinarie öppettider. Distriktstandvården menar att viss tandvård kan vara svårt att bortprioritera för enskild individ, främst akuttandvård och behandlingsplaner som inte bör skjutas fram. Att bidra till samhällsnyttan har även prioriterats.

– Vi är glada över att ha kunnat erbjuda sjukvården stora volymer skyddsmaterial och att flera andra privata aktörer också har gjort det, säger Catrin Davidsson marknadschef på Distriktstandvården.

Trots att Distriktstandvården inte har drabbats lika hårt som många andra branscher har det ändå varit en märkbar nedgång i bokningar och en märkbar uppgång av avbokningar. Detta ledde till beslutet att ansöka om permittering hos Tillväxtverket berättar Catrin Davidsson. Vår hjärtefråga genom hela pandemin är att kämpa för att låta medarbetare behålla jobben.

– Vi utbildar våra medarbetare med omfattande kompetensutvecklingsinsatser för att ta tillvara på den här tiden, säger Ibbe Gnem, VD på Distriktstandvården. En avgörande del för att hålla oss flytande under perioden är samarbetet mellan klinikerna där medarbetare erbjuder sig arbeta på kliniker där det är personalbrist.

Ekonomin påverkas

De ekonomiska konsekvenserna är påtagliga oavsett driftsform och regeringen meddelade i april att det statliga permitteringsstödet även omfattar offentligt driven verksamhet. Det framgår av Folktandvårdens hemsida att de från 4 maj har infört korttidsarbete för sina medarbetare för att kapa kostnader med hjälp av stödet.

– Korttidsarbete är ett sätt att anpassa oss till situationen och den begränsade verksamhet som vi i dagsläget bedriver, säger Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef på Folktandvården. Vid behov kan korttidsarbetet avbrytas då många frivilliga medarbetare inom Folktandvården är beredda att rycka in och arbeta i sjukvården om situationen skulle bli ytterligare ansträngd där.

Text: Birgitta Magnusson Foto: www.folktandvården och www.distriktstandvården.se

Fakta om driften av tandvård i regionen

Folktandvården Stockholm ägs till 100 procent av Landstingshuset i Stockholm som i sin tur ägs av Region Stockholm. Folktandvården leds av regionfullmäktige som utser styrelse och VD, består av 85 kliniker varav 53 ger allmäntandvård, 10 akuttandvård, 16 specialisttandvård och 10 medicinsk tandvård.

2010 fattades ett politiskt beslut som innebar att Folktandvården skulle avyttra 10 av sina kliniker i Stockholms län till en privat aktör. Intentionen var att pressa priser och kvalitet på tandvård och för att patienten skulle få ett större utbud.

Distriktstandvården är en privat tandvårdskedja som grundas 2010 av Ibbe Gnem och Jan Lindqvist och som tog över de 10 avyttrade folktandvårdsklinikerna. Distriktstandvården består idag av 27 kliniker i Stockholm, Uppsala och på Åland. De erbjuder allmäntandvård, akut- och estetisk tandvård samt specialisttandvård vid en klinik.

Läs mer