Riktat stöd ska förbättra skolresultaten

Råsundaskolan i Solna

I år får Solnas skolor 16 miljoner i riktat stöd för att öka kunskaperna och jämlikheten i skolan. Det är skolverket som delar ut pengarna. – De här pengarna är mycket välkomna, säger Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben. Vi kommer bland annat använda dem till att stötta de barn som kom som anhöriginvandrare förra året.

– I maj 2019 kom det 45 barn som är anhöriga till de som kom som flyktingar tidigare. En del av dessa kommer från länder där de inte fått någon utbildning och kan därför komma att behöva mycket stöd. Vi är tacksamma att vi i och med bidraget har fått mer muskler att stötta de här barnen, säger Marianne.

Marianne Damström Gereben (L), Skolnämndens ordförande i Solna, välkomnar nya pengar från Skolverket.

I Solnas strategi från 2017 ingår att öka personaltätheten, individanpassa utbildningen och utjämna ojämlikheter mellan elever. Man har även en del som särskilt riktar sig till stöd för flyktingbarn.

-Våra skolresultat föll drastiskt 2015-2016 så redan då var vi tvungna att ta fram en långsiktig strategi för att vända den nedåtgående trenden. Det här bidraget har gett oss större muskler att fullfölja den. På bara två år, mellan 2017-2019 så ökade snittbetygen bland Solnas elever med 17 poäng, säger Marianne Damström Gereben.

Bidraget är villkorat
Ett villkor för att ta del av bidraget är att kommunen inte får minska sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Kritik har riktats mot att kostnadsvillkoret kan leda till att kommuner inte vågar söka bidraget. Det ser inte Marianne Damström Gereben som något problem.

-Det har hänt med tidigare bidrag att vi har fått betala tillbaka pengar, men just i detta fall så är villkoren väldigt lika vår egen strategi,säger hon.

Pengarna kommer att fördelas mellan Solnas skolor beroende av bland annat föräldrarnas utbildningsnivå.

-Föräldrarnas utbildningsnivå är den enda faktorn som det finns forskning på, konstaterar Marianne.

Stödet ingår i en större satsning
Stödet infördes 2018 och ingår i en satsning som Skolverket gör för att stoppa utvecklingen med fallande skolresultat i Sveriges. I år fördelas sammanlagt 740 miljoner mellan stockholms läns skolor.

– Ska kunskaperna fortsätta stiga behöver jämlikheten öka i skolan. Nu ökar vi det statliga stödet för stärkt likvärdighet och ser till att mest resurser går till de skolor som har störst behov. Det är varje elevs ansträngning som ska avgöra hur långt man kommer i sina studier – inte var man bor någonstans, vilka föräldrar man har eller vilken skola man går på, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Text och bild: Anna Kregert

Läs mer